Viera Benková photo 1

Viera Benková

23. 4. 1939
Báčsky Petrovec (Srbsko)
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba

Ocenenia

Cena časopisu Nový život (1965, 1969),
Pamätná medaila obce Báčsky Petrovec (neskoršie októbrová cena 1970),
Republiková Cena Neven (1982),
Čitateľský odznak KOS Vojvodiny (1989),
Cena Spolku vojvodinských slovakistov za životné dielo (1999),
Plaketa Knižnice Štefana Homolu (1999),
Plaketa Gymnázia Jána Kollára (1999),
Cena Vydavateľstva Kultúra (2000),
Cena Ondreja Štefanka (2011).
Cena literárneho časopisu Nový život, B. Petrovec (2012)
Cena Spolku slovenských spisovateľov za poetické dielo a popularizáciu slovenskej literatúry v zahraničí (2014)
Cena za životné dielo Združenia spisovateľov Srbska (2015)Cena SSS za celoživotné dielo (Báčsky Petreovec 7. 3. 2020)