Viera Benková photo 1

Viera Benková

23. 4. 1939
Báčsky Petrovec (Srbsko)
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba

Stručná charakteristika

Spolupracovala s mnohými juhoslovanskými novinami a časopismi. Prekladala básne a poviedky zo srbčiny, slovinčiny a češtiny do slovenčiny. Niekoľko rokov bola externou spolupracovníčkou novosadských novín Dnevnik, kde pôsobila ako členka súbehovej komisie o krátku poviedku.

V roku 1967 ju prijali do Zväzu spisovateľov Juhoslávie a v roku 1985 aj do Spolku spisovateľov Vojvodiny. Niekoľko rokov bola členkou Zhromaždenia a spolupracovníkov Vydavateľstva Stražilovo v Irigu a Novom Sade. Pôsobila aj v správe literárneho stretnutia Brankovo kolo v Sr. Karlovciach. Kým pôsobila v rozhlase, zaujímala sa o každoročné vypisovanie súbehov o rozhlasové poviedky a rozhlasové hry pre deti. Na dôchodku spolupracuje aj s Obecným rozhlasom, kde je dodnes spolupracovníčka a dlho rokov bola aj podpredsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Petrovci, kde pôsobí aj dnes V rokoch 1983-1993 pôsobila i v Kultúrno-umeleckom spolku Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade.

Uverejňovala v mnohých literárnych časopisoch v Juhoslávii a na Slovensku, Rumunsku, Bulharsku, Taliansku. jej tvorba je zastúpená v antológiách v Indii, Švédsku, v esperante v Brazílii ako aj v Juhoslávii. Od roku 1990 je aj členkou Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave. Žije v rodisku.