Viera Benková photo 1

Viera Benková

23. 4. 1939
Báčsky Petrovec (Srbsko)
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

ČIEP, Jaroslav: Viera Benková: Z aromatického literárneho záhonu (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 9, s. 129 – 130.

-r-: Viera Benková si prevzala Cenu SSS. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 8. 4. 2020, č. 13 – 14, s. 15.

KOŠKOVÁ, Hana: Tri prezentácie tvorby v rumunskom Nadlaku. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 25. 5. 2020, č. 11 – 12, s. 14.

ŠENKÁR, Patrik: Viera Benková: Z aromatického literárneho záhonu (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 1, s. 130 – 133.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Osobnosť slobodného literárneho života (Laudácia na jubilujúcu Vieru Benkovú). Ceny Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 11, 12. 2019, č. 43 – 44, s. 15.

KOŠKOVÁ, Hana: Materské ruky prírody (Viera Benková: Z aromatického literárneho záhonu). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 10. 2019, č. 37 – 38, s. 19.

EFAR: Z literatúry zahraničných Slovákov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 152 – 153.

FARKAŠOVÁ, Etela: Osobnosť slovenskej dolnozemskej literatúry (Malé zamyslenie o poetickej tvorbe Viery Benkovej). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 10. 4. 2019, č. 13 – 14, s. 18.

ŠAH: Pripomíname si (Viera Benková – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 4, s. 155 – 156.

ŠENKÁR, Patrik: Viera Benková: Tri ženy, dvaja muži a ja... (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 118 – 121.

EFAR: Z literatúry zahraničných Slovákov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 149 – 151.

ŠENKÁR, Patrik: Viera Benková – Etela Farkašová (eds.): Pehavá hruška (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 122 – 1125

ANOCOVÁ, Dagmar Mária: Vzájomná prepojenosť prírody a človeka (Viera Benková: Panónske haiku). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 22. 8. 2018, č. 27 – 28, s. 19 – 20.

PUCOVSKÁ, Katarína: Poetické nóvum v novom vydavateľstve (Viera Benková, Etela Farkašová: Listy vo vetre/Lišce na vetru). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 20. 6. 2018, č. 23 – 24, s.12.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Antológia zasvätená detstvu (Pehavá hruška. Výber z poetickej tvorby pre deti slovenských autoriek zo Slovenska, Srbska a Rumunska. Zostavili Viera Benková a Etela Farkašová). Recenzia. In: Lit:erárny týždenník, roč. XXXI, 9. 5. 2018, č. 17 – 18, s. 12.

ŠENKÁR, Patrik: Jednozubý úsmev. Zostavili Viera Benková a Etela Farkašová (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 278 – 281.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Viera Benková / Tri ženy, dvaja muži a ja...). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 270.

KOŠKOVÁ, Hana: Dedičstvo múdrosti v čičmianskej ságe. Viera Benková: Tri ženy, dvaja muži a ja (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9 – 10, s. 16.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Sedemdesiatnici: Rutina a skúsenosť. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 99.

ŠENKÁR, Patrik: Zmysluplný kolotoč piatich ročných období (Viera Benková: Päť ročných období). Recenzia. In: Romboid, roč. LII, 10. 12. 2017, č. 9 – 10, s. 159 – 164.

HAJKO, Dalimír: Viera Benková – Etela Farkašová / Zbližovanie. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 107.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Objatie slovom bez zdvihnutého prsta. Ed. Viera Benková a Etela Farkašová: Jednozubý úsmev. (Recenzia). In: Romboid, roč. LII, 2017, č. 7, s. 106 – 108.

KOŠKOVÁ, Hana: Eseje a štúdie. Antológia slovenských autoriek z materskej krajiny a Dolnej zeme. Zost.: Viera Benková a Etela Farkašová. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 128 – 129.

KOŠKOVÁ, Hana: Studienky. Antológia poviedok slvoenských autoriek z materskej krajiny a Dolnej zeme. Zostavila Viera Benková. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 287 – 288.

BABIAK, Michal: Ticho, ktoré spája. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 244 – 249.

SVETLÍK, Adam: Súčasná slovenská vojvodinská literatúra a literárna kritika. Z tvorby vojvodinskych autorov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 181– 264.

FARKAŠOVÁ, Etela: Literárna mapa bez hraníc (Viera Benková: Exlibris morušových listov). In: Knižná revue, roč.: XXIV, 22. 1. 2014, č. 2, s. 8.

EFAR: Z literatúry zahraničných Slovákov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 3, s. 151 – 153.

BAŽÍKOVÁ, Boženka: Bibliografia Viery Benkovej. Nový Sad, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2014.

BOLDOCKÝ, Samuel: Viera Benková: Exlibris morušových listov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 4, s.  128 – 129.

KOŠKOVÁ, Hana: Kontinuita tradície a súčasnosti. Viera Benková: Exlibris morušových listov. (Recenzia). In: Nový život, roč.  66, 2014, č. 1 – 2, s. 56 – 57.

AMBRUŠ, Ivan Miroslav: Plášť bohyne, básnický svet žien. Viera Benková: Plášť bohyne. (Recenzia). In: Nový život, roč. 66, 2014, č. 1 – 2, s. 55 – 56.

BOLDOCKÝ, Samuel: Mozaika básnického sveta slovenských poetiek v poslednom polstoročí. Viera Benková: Plášť bohyne. (Recenzia). In: Nový život, roč. 66, 2014, č. 1 – 2, s. 53 – 55.

BENKOVÁ, Viera – HAJKO, Dalimír: Hľadať mosty medzi kultúrami. (Chat). In: Nový život, roč. 66, 2014, č. 1 – 2, s. 5 – 9.

BOLDICKÝ, Samuel: Etala Farkašová, Viera Benková. U zatišju sna. B In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 12, s. 134 – 135.

FARKAŠOVÁ, Etela: Knihy pre vybranú spoločnosť (Hovorí slovenská vojvodinská spisovateľka Viera Benková). Rozhovor. In: Knižná revue, roč. XXI, 9. 11. 2011, č. 23, s. 9.

VALENTOVÁ-BELIČOVÁ, Zdenka: 55. medzinárodný veľtrh kníh v Belehrade. In: Knižná revue, roč. XX, 10. 11. 2010, č. 23, s. 9.

ČÍŽIKOVÁ, Zuzana: Básnické dielo Viery Benkovej, Bácsky Petrovec: Kultúra, 2005.