Viera Bunčáková

29. 11. 1920
Piešťany
—  18. 9. 2003
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť
Viera Bunčáková (manžel → Pavel Bunčák) gymnaziálne štúdiá absolvovala v Bratislave (1939), kde nasledne študovala slovenčinu a klasickú filológiu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity (zavŕšila doktoratom r. 1944) a kde pôsobila sústavne: r. 1945 – 50 ako pracovníčka Univ. knižnice, 1950 – 52 v Nakladateľstve Pravda, 1952 – 54 vedúca redaktorka v Slov. vydavateľstve krásnej literatúry, 1954 – 60 stredoškolská prof., od 1960 odborná asistentka na Filozofickej fakulte UK a od 1963 vedúca Katedry jazykov na Lekárskej fakulte UK. Prvé kritiky a… Čítať ďalej