Viera Gašparíková

15. 4. 1928
Martin-Priekopa
Študovala na gymnáziách v Žiline a v Martine, potom na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1952), po štúdiách pracovala ako asistentka na Katedre národopisu, od r. 1960 vedecká pracovníčka Národopisného ústavu SAV. Venovala sa výskumu ľudovej slovesnosti, pričom si osobitne všímala funkciu folklóru vo vývine slov. literatúry a vzťah medzi ľudovou slovesnosťou a literatúrou. Autorka monografie o legendárnom ľudovom hrdinovi Zbojník Michal… Čítať ďalej