Viera Hegerová photo 1
Foto © Peter Procházka

Viera Hegerová

9. 10. 1933
Banská Bystrica
Viera HEGEROVÁ v r. 1945 – 52 študovala na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1952 – 57 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1957 – 65 pôsobila ako redaktorka vo vydavateľstve Tatran, 1965 – 90 redaktorka, vedúca redakcie prekladovej prózy a zástupkyňa šéfredaktora vo vydavateľstve Slov. spisovateľ v Bratislave, od r. 1990 na dôchodku. Popri redaktorskej a editorskej práci  (viedla edície Nová sovietska tvorba, Tvorba národov) sa systematicky venovala prekladateľskej činnosti z ruštiny, pričom preložila okolo 40 titulov z klasickej ruskej… Čítať ďalej