Foto ČTK

Viera Husáková

14. 6. 1923
Bratislava
—  20. 10. 1977
Bratislava
Viera Husáková študovala v rokoch 1934 – 1942 na gymnáziu v Bratislave, kde 1942 – 1948 absolvovala Právnickú fakultu Slovenskej univerzity. V rokoch 1942 – 1943 tajomníčka Ministerstva hospodárstva v Bratislave. V období vojnového slovenského štátu sa zapojila do čs. odboja a ilegálneho komunistického hnutia, 1944 počas SNP bola pracovníčkou Slobodného slov. vysielača a povstaleckej SNR v Banskej Bystrici, 1944 – 1945 príslušníčka 1. čs. partizánskej brigády M. R. Štefánika. V roku 1945 pracovníčka Čs. rozhlasu v Košiciach, 1946 – 1947… Čítať ďalej