Foto ČTK

Viera Husáková

14. 6. 1923
Bratislava
—  20. 10. 1977
Bratislava
Pôvodne Viera Millerová. R. 1934 – 42 študovala na gymnáziu v Bratislave, kde 1942 – 48 absolvovala Právnickú fakultu Slov. univerzity. R. 1942 – 43 tajomníčka Ministerstva hospodárstva v Bratislave. V období vojnového slov. štátu sa zapojila do čs. odboja a ilegálneho komunistického hnutia, 1944 počas SNP bola pracovníčkou Slobodného slov. vysielača a povstaleckej SNR v Banskej Bystrici, 1944 – 45 príslušníčka 1. čs. partizánskej brigády M. R. Štefánika. R. 1945 pracovníčka Čs. rozhlasu v Košiciach, 1946 – 47 redaktorka Národnej obrody, 1948 – 50… Čítať ďalej