Viera Markovičová-Záturecká

26. 2. 1910
Trnava
—  1. 8. 1953
Bratislava
R. 1920 – 25 študovala na gymnáziu v Trnave, 1925 – 28 v Bratislave, 1928 – 33 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po vydaji sa venovala rodine a činnosti v ženskom hnutí, žila v Banskej Bystrici. Jej rozsahom neveľké, ale žánrovo pestré dielo obsahuje poéziu, prózu, divadelné hry, rozhlasové hry a pásma, pokus o operné libreto (Hájnikova žena, 1941), preklady (J. W. Goethe, A. Wildgans), literárnovedné štúdie, rozprávkovú tvorbu pre… Čítať ďalej