Viera Švenková photo 1

Viera Švenková

3. 11. 1937
Poprad-Veľká
Žáner:
esej, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

FORDINÁLOVÁ, Eva: Nazretie do zrkadla našich dejín (Zrkadlo Slovenska. Na vydanie pripravila a z biblickej češtiny v spolupráci s Vierou Švenkovou pripravila Iva Vranská Rojková). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 12. 2. 2020, č. 5 – 6, s. 12.

JARÁBEK, Mikuláš: Viera Švenková: Modré obdobie (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 1, s. 125 – 128.

Autor neuved.: Nominácie kníh za rok 2018. Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov (Viera Švenková: Anička je veľkáčka). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 18. 9. 2019, č. 31 – 32, s. 13.

FORDINÁLOVÁ, Eva: Viera Švenková: Modré obdobie (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 275 – 276.

Redakcia: Slovenská pôvodná a prekladová tvorba (Viera Švenková: Anička je veľkáčka). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 12.

Redakcia: Slovenská pôvodná a prekladová tvorba (Viera Švenková: Modré obdobie). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 11.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Viera Švenková / Anička je veľkáčka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 4, s. 120.

KENDA, Milan: Keď znova vládla inkvizácia (Viera Švenková: Modré obdobie). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 13. 2. 2019, č. 5 – 6, s. 13.

SVETOŇ, Ľuboš: Viera Švenková: Modrý encián (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 135 – 137.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Viera Švenková / Anička má farbičky). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 110.

FORDINÁLOVÁ, Eva: Živá voda spod Tatier (Viera Švenková: Modrý encián). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 28. 3. 2018, č. 11 – 12, s. 12.

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 124.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Sedemdesiatnici: Rutina a skúsenosť. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 99.

ČOMAJ, Ján: Viera Švenková/Anička má farbičky (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 109 – 110.

Autor nueved.: Viera Švenková (* 3. 11. 1937, Poprad), spisovateľka, ... In: Romboid, roč. LII, 2017, č. 9 – 10, s. 31.

Autor neuved.: Večer jubilantov vo Véčku. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 29. 11. 2017, č. 41 – 42, s. 2.

ŠAH: Viera Švenková – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 155.

BENKOVÁ, Viera – ŠVENKOVÁ, Viera: Tatry sa nevedia brániť (Rozhovor s jubilujúcou Vierou Švenkovou). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 13.

ČOMAJ, Ján: Veira Švenková / Deň je krátky. (Sedem viet o siemich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 123.

ČOMAJ, Ján: Viera Švenková / Hry vetra. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 115.

ČÚZY, Ladislav: Viera Švenková: Hry vetra. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 121 – 123.

FORDINÁLOVÁ, Eva: Viera Švenková: Hry vetra. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 124 – 125.

BODACZ, Bohuš: Sedem viet o siedmich knihách. Viera Švenková: Hory na dosah. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s., 113 – 114.

ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. Viera Švenková: Anička – múdra hlavička. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 111 – 112.

KENDA, Milan: Viera Švenková: Hry vetra. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 129 – 130.

FORDINÁLOVÁ, Eva: Viera Švenková: Hory na dosah. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 127 –  129.

KENDA, Milan: Viera Švenková: Hory na dosah. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 129 –  130.

Autor neuved.: Viera Švenková: Počúvaj. Vietor (Novinky Vydavateľstva SSS). In: Literárny týždenník, roč. XXVI, 4. 9. 2013, č. 29 – 30, s. 15.

-efar-: Detská logika (Viera Švenková: O múdrej Aničke). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 14. 11. 2012, č. 23, s. 4.

NAŠČÁK, Peter: Sedem viet o siedmich knihách (Viera Švenková / O múdrej Aničke). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 128, 2012, č. 12, s. 110 – 111.

ŠTROMPOVÁ, Alena: Trinásť láskavých posolstiev (Viera Švenková: 13 poviedok). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 5. 1. 2011, č. 1, s. 5.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

PETRÍK, Vladimír: Stíšené uvažovanie (Viera Švenková: Rozmarné sebalásky). In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 3. 2009, č. 6, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

GEISBACHEROVÁ, Michaela: Rodina ako osud (Viera Švenková: Listy vo vetre). In. Knižná revue, roč. XVI, 11. 10. 2006, č. 21, s. 5.

BODACZ, Bohuš: Ponorná rieka nenaplnených osudov. Viera Švenková: Tatranské romance. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 3, s. 104 – 105.

ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Kniha návratov. Viera Švenková: Tatranské romance. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 2, s. 113 – 115.

FARKAŠOVÁ, Etela: Realistické príbehy romancí (Viera Švenková: Tatranské romance). In: Knižná revue, roč. XV, 23. 11. 2005, č. 24, s. 5.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

MIKULÁŠEK, Alexej: Virtuózne eseje. Viera Švenková: Rýchlokurz sebaobrany. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 258 – 259.

BOLDIŠOVÁ, Emília – ŠVENKOVÁ, Viera: Dobrota všetko prekryje (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XII, 27. 11. 2002, č. 24, s. 12.

BOLDIŠOVÁ, Emília: Obrana pred útekom alebo: Kniha o rozkoši... myslieť (Viera Švenková: Rýchlokurz sebaobrany). In: Knižná revue, roč. XII, 1. 5. 2002, č. 9, s. 10.

ŠAH: Viera Švenková – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 158 – 159.

FARKAŠOVÁ, Etela: Aktualizovaná skúsenosť. Viera Švenková: Internátne lásky. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118,  2002, č. 12, s. 126 – 129.

ŠIMULČÍKOVÁ, J.: S láskavou vyrovnanosťou (Viera Švenková: Internátne lásky). In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 23.

ŠABÍK, Vincent: Expedície Viery Švenkovej za človekom. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 117, 2001, č. 3, s. 78 – 90.

FARKAŠOVÁ, Etela: Medzi ilúziou a dezilúziou (Viera Švenková: Faraónov úsmev). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 7. 1998, č. 14 – 15, s. 5.

SVETOŇ, Ľuboš: Pred oltárom belasých štítov. Viera Švenková: Faraónov úsmev. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 10, 115 – 117.

TIMURA, V.: Lazaret chorých duší (Viera Švenková: Faraónov úsmev). In: Literika, 3, 1998, č. 4.

DVOŘÁKOVÁ, H. – ŠVENKOVÁ, V.: Žijeme pod vysokým napätím (Rozhovor). In: Nové slovo, 33, 1991, č. 23.

ČÚZY, L.: Viera Švenková: Jablčné jadierka. In: Romboid, 24, 1989, č. 2.

ŠIKULA, B.: Princíp alebo nedostatok invencie? In: Romboid, 24, 1989, č. 2.

TRUHLÁŘ, B.: Svet súčasnej ženy (Viera Švenková: Jablčné jadierka). In: Nové slovo, 31, 1989, č. 8.

BOLDIŠOVÁ-BARBÍRIKOVÁ, E.: Nové po starom, staré po novom (Viera Švenková: Jablčné jadierka). In: Romboid, 23, 1988, č. 10.

JURČO, J.: Jadierka s menej výraznou chuťou (Viera Švenková: Jablčné jadierka). In: Pravda, zv. 69, 10. 6. 1988, č. 135.

ŠIMULČÍKOVÁ, J.: Rozprávačské čaro Jablčných jadierok (Viera Švenková: Jablčné jadierka). In: Práca, zv. 43, 12. 5. 1988, č. 110.

ŠPAČEK, J.: Aspoň jadierka (Viera Švenková: Jablčné jadierka). In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 8.

ČÚZY, L.: Nevyužité možnosti (Viera Švenková: Malý herbár). In: Romboid, 14, 1979, č. 1.

HALVONÍK, A.: S mierou pravdy o živote (Viera Švenková: Malý herbár). In: Pravda, zv. 60, 21. 12. 1979, č. 301.

PETRÍK, V.: Viera Švenková: Malý herbár. In: Slovenské pohľady, 95, 1979, č. 10.

PETRÍK, V.: Viera Švenková: Biela pani Zuzana. In: Slovenské pohľady, 89, 1973, č. 11.