Viera Žemberová

9. 10. 1948
Levoča
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, publicistika, odborná literatúra

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Viera Žemberová – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 157.

MRÁZ, Peter: Lesk a bieda literárnej vedy (Slovenská literárna veda 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha, s. 35 – 36.

MRÁZ, Peter: Lesk a bieda literárnej vedy (Slovenská literárna veda 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha, s. 34.

ŠAH: Pripomíname si (Viera Žemberová – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 10, s. 159.

Autor neuved.: Z akademických lektúr profesorky slovenskej literatúry Viery Žemberovej. In: Knižná revue, roč. XXIII, 3. 4. 2013, č. 7, s. 20. 

LENČO, Ján: Múdro a originálne. Viera Žemberová: Kontinuita a kontext textu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 2, s. 119 – 121.

ŠAH: Pripomíname si. Viera Žemberová – 55. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 10, s. 158.