Viktor Jozef Schwartz

19. 3. 1925
Banská Bystrica
—  12. 9. 1981
Lenartovce
Pseudonym:
Karol Smrečanský
Žáner:
próza
R. 1936 – 44 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1944 – 50 na Lekárskej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1950 – 51 sekundárny lekár v Košiciach, 1951 – 52 obvodný lekár v Lelesi, 1952 – 59 v Hliníku nad Hronom, 1959 – 65 v Hrnčiarskych Zalužanoch, 1965 – 81 v Lenartovciach. Prvé poviedky publikoval v periodikách Ľud, Svet, Život, Pravda a i., v zborníku Zvítanie (1976) vydal poviedku Láskavý fantóm Imro. Posmrtne vyšli zbierka sci-fi poviedok Návraty z neskutočna (1984, 1988) a kniha poviedok s biografickými prvkami Pohľad zhora (1985). Čítať ďalej