Viktor Kochol

13. 4. 1919
Omsk (Rusko)
—  8. 3. 1984
Bratislava
Žáner:
literárna veda, publicistika, odborná literatúra
Manželka → Nora Krausová. R. 1929 – 38 študoval na gymnáziu v Bratislave, kde 1938 – 43 absolvoval slovanskú a germánsku filológiu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, na ktorej r. 1943 – 45 pôsobil ako asistent Slovanského seminára. R. 1945 – 51 vedecký pracovník a administratívny riaditeľ Literárnovedného ústavu SAVU, 1951 – 53 vedúci redaktor Vydavateľstva SAVU, 1953 – 83 vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV v Bratislave, súčasne 1972 – 73 hlavný redaktor časopisu Slov. literatúra. Autor monografie Poézia štúrovcov  (1955).… Čítať ďalej