Viktor Timura photo 1

Viktor Timura

14. 4. 1938
Gregorovce
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, poézia

Výberová bibliografia

JURČO, Ján: Hľadanie schodnejšej cesty k autorovi (O jazykových a štylistických vlastnostiach odborných textov Viktora Timuru). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 18. 9. 2019, č. 31 – 32, s. 14.

Autor neuved.: Nominácie kníh za rok 2018. Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov (Viktor Timura: Odklínanie histórie a pravdy o vzťahoch Západu k Slovanom). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 18. 9. 2019, č. 31 – 32, s. 13.

SLÁVIKOVÁ, Anna: Klbko huncútskych zážitkov (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

REZNÍK, Jaroslav: Rezonujú aj v našich časoch (Viktor Timura: Človek v dejinách filozofie). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9 – 10, s. 17.

ŠAH: Viktor Timura – 80 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 155.

MATEJOV, Radoslav – TIMURA, Viktor: Iný pohľad na dejiny (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXV, 8. 4. 2015, č. 7, s. 20 – 21.

Autor neuved.: Publikácia Zamlčané dejiny (Eko-konzult) od Viktora Timuru (1938) obsahuje 1200 rukopisných strán... (o autorovi + ukážka z knihy). In: Knižná revue, roč. XXIV, 2. 4. 2014, č. 7, s. 6.

REZNÍK, Jaroslav: Predátori sa majú vždy k svetu. (Rozhovor so spisovateľom Viktorom Timurom o Zamlčaných dejinách, kráľovi Svätoplukovi i faustovskom princípe). In: Literárny týždenník, roč. XXVII., 23. 4. 2014, dvojčíslo 15 – 16, s. 8.

ŠAH: Viktor Timura – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 4, s. 158 – 159.