Viktória Laurent-Škrabalová

Košice
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 90.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Detskými očami. Fantázia nepozná vekovú hranicu (Lapinovci z letiska). In: Knižná revue, roč. XXVI, 31. 3. 2016, č. 3, s. 28.