Viliam Jablonický

13. 5. 1948
Jaslovské Bohunice
R. 1963 – 66 študoval na strednej škole v Trnave, 1966 – 72 ekonomiku a riadenie na Slov. vysokej škole technickej, 1982 – 85 estetiku, umenovedu a dejiny kultúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1973 – 79 pôsobil ako kultúrny redaktor v denníku Hlas ľudu, 1979 – 91 redaktor časopisu Film a divadlo, 1991 Slov. denníka, od 1992 v slobodnom povolaní, venuje sa publicistike a externe pedagogickej činnosti, žije v Bratislave. Plodný publicista, od r. 1971 píše glosy,… Čítať ďalej