Viliam Jablonický

13. 5. 1948
Jaslovské Bohunice

Výberová bibliografia

-red-: Jubilant Viliam Jablonický. Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 13.

ŠAH: Viliam Jablonický – 70 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 158.