Viliam Jablonický

13. 5. 1948
Jaslovské Bohunice
—  20. 8. 2019
Bratislava
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra

Výberová bibliografia

Red.: Text, ktorý na nasledujúcich stranách prinášame, kritik umenia a publicista Viliam Jablonický... (V. Jablonický, 1948 – 2019: O sebe, dobe, zuboch a radiátoroch. Poviedka). In: Romboid, roč. LIII, 2019, č. 4 – 5, s. 53 – 63.

MULÍK, Peter: Zápisník. Za Viliamom Jablonickým. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 11, s. 137 – 138.

Redakcia: Zomrel Viliam Jablonický, člen SSS. Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 4. 9. 2019, č. 29 – 30, s. 15.

-red-: Jubilant Viliam Jablonický. Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 13.

ŠAH: Viliam Jablonický – 70 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 158.

NÉMETHOVÁ, Viera: Literárne randevú. In: Knižná revue, roč. XXII, 14. 11. 2012, č. 23, s. 19.