Viliam Judák

9. 11. 1957
Nová Bystrica-Harvelka
Žáner:
editorská činnosť, esej, literatúra faktu, odborná literatúra, iné

Ocenenia

Cena Fra Angelica 2019 (v kategórii: slovesné umenie)

Pamätná medaila pri príležitosti 65. výročia založenia SPU v Nitre (2017)

Pamätná medaila za zásluhy a rozvoj UKF pri príležitosti životného jubilea (2017)

Strieborná medaila predsedu SSV pri príležitosti 125. výročia založenia SSV za rozvoj najstaršieho teologického periodika v oblasti histórie a homiletiky (2017)

Cena Ústavu dejín kresťanstva za najvýznamnejšie historické dielo
 Boží priatelia. Slovenské martyrológium za rok 2016

Čestné občianstvo vo viacerých obciach SR

Pamätná medaila Trnavského samosprávneho kraja, sv. Cyril a Metod 1150. výročie príchodu vierozvestcov (2013)

Ocenenie Ústavu dejín kresťanstva na Slovensku za najvýznamnejšie dielo historickej literatúry vydané v roku 2009 za editované pramenné dielo Katalóg patrocínií na Slovensku (2010)

Pamätná medaila rektora Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 90. výročia založenia (2009)

Pamätná medaila rektora Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 80. výročia založenia (1999)

Cena Matice slovenskej za aktivity v slovenskom národnom živote a propagáciu MS (20. 12. 2012)