Viliam Klimáček

14. 9. 1958
Trenčín
Žáner:
dráma, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika

Napísali o autorovi

"Divadlo GUnaGU založili v roku 1985 študentka Zuzana Benešová, lekár Viliam Klimáček a matematik Ivan Mizera. Zišli sa kvôli realizácii vlastnej hry Vestpoketka, po ktorej sa mali programovo rozísť. Spontánne divácke prijatie tohoto literárneho kabaretu však spôsobilo, že GUnaGU sa nerozpadlo a stalo sa počas desiatich rokov centrom – pre niektorých pravidelnej, pre iných priležitostnej – aktivity a vytvorilo postgeneračný model nového divadla. S vedomím, že každá inscenácia môže byť posledná, sa najma vo svojich začiatkoch venuje radosti z prelietavania z kvetu na kvet žánrových a námetových druhov. Divadlo GUnaGU dosiaľ uviedlo 18 hier a projektov výlučne z vlastných autorských zdrojov. K autorskému charakteru divadla patria i čulé styky so spriaznenými literátmi, výtvarníkmi, hudobníkmi a divadelníkmi. (…) Divadlo, spočiatku hudobne zamerane a rozvíjajúce osobitú formu singspielu a komorného muzikálu – najmä v posledných rokoch cieľavedome vytvára prúd inscenácií, pracujúcich so sučasným autorským textom v precízne vystavanom tvare, rafinovane však narušujúcom dramatické kánony. Ako jedno z mála alternatívnych súborov nepodľahlo GUnaGU boomu nonverbálneho divadla a tvrdohlavo rozvíja vlastnú poetiku, ktorá svojim humorom i magickou snovosťou priťahuje čoraz viac divákov.

ŽENA: …Jednému klientovi ožil tiger na hrudi…

MUŽ : Prosím?!

ŽENA: Vytetovaný tiger. Ráno ho našli na franforce.

MUŽ : Tigra?!

ŽENA: Klienta…

Citovaná časť (absurdná hra Nová koža) sa zdá až naivná akoby zo zlého vtipu. Otázka muža v štvrtej replike narúša vývoj dialógu a piata replika nádejný rozhovor zabíja úplne. Všetko je povedané, načo medziriadky (medzirepliky)? Absurdnosť v absurdnosti. Vývoj je zastavený. (…) Žena zoznamuje Muža s priestorom, s tým, že často vypadáva elektrina. V rozvodnej skrini potkany, v poistkách brehule – príčiny výpadku. Vždy, keď žena odíde dať osvetlenie do poriadku, mužov dohad o príčine (potkan, brehuľa) je chybný a žena konkretizuje druhú príčinu. Celý problém nie je taký závažný ako pri prvých dvoch príkladoch, ale aj tak vzbudzuje istú nepresvedčivosť. (…) Jednoduchosť absurdnej drámy pôsobí magicky, avšak dramatický text Nová koža stereotypne, mechanicky. Princípy autor aplikoval bravúrne, ale iba to nestačí. Absurdná dráma je drámou v prvom rade intelektuálnou, v ktorej sa prejavuje rozpor medzi formálnou a sémantickou zložkou."

Štefan Fedor