Viliam Kopečný

29. 4. 1899
Pozořice (Česko)
—  24. 10. 1980
Bratislava
Pseudonym:
Karol Viktorin, Viktor Klas, Viliam Breznický, V. Novozámocký
Viliam KOPEČNÝ študoval na učiteľskom ústave v Brne (r. 1917 maturoval), 1945 – 50 absolvoval popri zamestnaní filozofiu a germanistiku na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po návrate z prvej svetovej vojny od r. 1919 pôsobil na Slovensku: 1919 – 26 učiteľ v Tekovskej Breznici, 1926 – 38 na meštianskej škole a na odbornej škole pre ženské povolania v Nových Zámkoch, kde súčasne 1927 – 32 redigoval týždenník Slov. juh, 1938 – 45 učiteľ na meštianskej škole, 1945 – 48 vedúci redakčného a publikačného oddelenia Povereníctva školstva… Čítať ďalej