Viliam Marčok photo 1

Viliam Marčok

28. 5. 1935
Dubová
—  7. 5. 2013
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, poézia, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

STANKOVÁ, Mária: Spor s básnikom alebo spor o kritiku? K polemike o básnickej zbierke Miroslava Válka Milovanie v husej koži. In: Litikon, roč. 4, 2019, č. 1, s. 156 – 161.

HRONEC, Víťazoslav: Slovesné podstatné meno svetielkovanie (Vilovi Marčokovi, naposledy. Báseň). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 9, s. 46 – 47.

ŠAKOVÁ, Jaroslava: Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 108 –118.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 12.

HAJKO, Dalimír: Viliam Marčok: Svetová Klára Jarunková (Skice k portrétu). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 133 – 134.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Čriepky do mozaiky. Viliam Marčok: Svetová Klára Jarunková. Skice k portrétu. (Recenzie). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 4 – 5, s. 115 – 117.

ŠABÍK, Oliver: Fórum kultúrnej verejnosti. In: Literárny týždenník, 1. 7. 2015, č. 25 – 26, s. 24.

ŠABÍK, Vincent: Viliam Marčok – hľadač prameňov. In: Literárny týždenník, 1. 7. 2015, č. 25 – 26, s. 15.

-rm-: Viliam Marčok... In: Knižná revue, roč. XXIII, 15. 5. 2013, č. 10, s. 3.

ŠVANTNER, Ján: Za Viliamom Marčokom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 61 – 63.

MIŠÁK, Peter: Bol to učiteľ, dobre poznal slovo. (Za Viliamom Marčokom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 288 – 289.

BÁTOROVÁ, Mária: Ľútoriadky. (Odišiel profesor Marčok). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 287 – 288.

BENEJOVÁ, Terézia – MARČOK, Viliam: Život ako neustála výzva aj záväzok (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXII, 30. 5. 2012, č. 11, s. 22 – 23.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Texty v kontexte (Slovenská literárna veda 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXVIII, XXIX.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Viliam Marčok: V poschodovom labyrinte. In: Knižná revue, roč. XX, 29. 9. 2010, č. 20, s. 3.

SUBALLYOVÁ, Ľubica: Literárne dejiny našich čias (Osobná prezentácia autora a zostavovateľa Dejín slovenskej literatúry III Viliama Marčoka a ďalších spoluautorov na slovenských univerzitách). In: Knižná revue, roč. XV, 22. 6. 2005, č. 13 – Spravodajca 1/2005, s. I.

HOCHEL, Igor: Dejiny literatúry (najmä) ako enumerácia (Viliam Marčok a kolektív: Dejiny slovenskej literatúry III. Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia. In: Knižná revue, roč. XV, 22. 6. 2005, č. 13, s. 3.

Zákopy nie sú základy (rozhovor). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 2, s. 1 a 10.

BELKO, J.: Viliam Marčok. In: Slovenské národné noviny,  6 (10), 1995, č. 20, s. 4.

ŠTĚPÁNEK, V.: Z dejin obrozenecké literatury. In: Slovenská literatúra, 1989, č. 4.

PETERKA, J.: Inspirativní teoretická studie. In: Kmen, 1985, č. 14.

POPOVIČ, A.: Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede. Martin 1970, s. 60 – 61.