Viliam Marčok photo 1

Viliam Marčok

28. 5. 1935
Dubová
—  7. 5. 2013
Bratislava

Životopis autora

Viliam Marčok sa narodil 28. mája 1935 v Dubovej (pri Brezne). V rokoch 1946 – 1953 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, v rokoch 1954 – 1958 na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. V rokoch 1958 – 1961 pôsobil ako učiteľ na gymnáziu v Považskej Bystrici, od roku 1961 ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, po roku 1968 musel pre svoje postoje pracovisko opustiť, od roku 1975 bol pracovníkom Slovenského literárneho fondu, v rokoch 1989 – 1995 pedagógom na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UK, v rokoch 1996 – 2004 pedagóg na Katedre slovenskej literatúry Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Zomrel 7. mája 2013 v Bratislave.