Viliam Obert

9. 2. 1940
Veľký Ďur
—  1. 8. 2005
Nitra
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra

Výberová bibliografia

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 298, 299.

ŠAH: Viliam Obert – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 2, s. 159.

ČÚZY, Ladislav: Monografia o žijúcom klasikovi. Viliam Obert: Próza Ladislava Ťažkého. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 2, s. 113 – 115.

ŠAH: Pripomíname si. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 116, 2000, č. 2, s. 159.