Viliam Obert

9. 2. 1940
Veľký Ďur
—  1. 8. 2005
Nitra
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra

Životopis autora

Viliam OBERT v r. 1954 – 58 študoval na Pedagogickej škole v Leviciach, 1961 – 65 absolvoval popri zamestnaní štúdium slovenčiny a ruštiny na Pedagogickej fakulte v Nitre. Pôsobil ako učiteľ vo Vrábľoch, od r. 1970 pedagóg na Katedre slov. jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty, od 1994 bol vedúcim Katedry slov. literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Venoval sa skúmaniu problematiky detskej literatúry, jej metodickým a didaktickým aspektom v prácach: Literatúra pre deti a mládež a škola (1982), Komunikativnosť v literárnej výchove (1993), Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa (1998), Výchovné tendencie detskej literatúry (1999), Rozvíjanie literárnej kultúry žiakov (2003) a i. Je autorom a spoluautorom učebníc literatúry a metodických príručiek, zostavovateľom čítaniek pre stredné i základné školy, spoluautorom Literárneho sprievodcu nielen pre maturantov (1998 a 2003). Venoval sa literárnej kritike a vede, napísal monografické práce Domov v tvorbe Andreja Chudobu (1987), Próza Ladislava Ťažkého (2001) a Literatúra, diela, autori (2004).