Viliam Turčány

24. 2. 1928
Suchá nad Parnou
—  9. 5. 2021
Šelpice
Žáner:
literárna veda, poézia, pre deti a mládež, iné

Výberová bibliografia

ŠAVELOVÁ, Monika: Na krásnu záhradu Viliama Turčányho (Drobná mozaika na pamiatku). In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 3, s. 44.

NAVRÁTIL, Martin: Na krásnu záhradu Viliama Turčányho (Drobná mozaika na pamiatku). In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 3, s. 43.

KAMENČÍK, Marián: Na krásnu záhradu Viliama Turčányho (Drobná mozaika na pamiatku). In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 3, s. 43.

CHUDA, Michal: Odišiel básnik za Viliamom Turčánym, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 7 – 8, s. 19.

KLAS, Teofil: Potichu. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 7 – 8, s. 17 – 18.

KLAS, Teofil: Turčány – Trnava, tercíny a Trojica. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 7 – 8, s. 13 – 16.

KLAS, Teofil: Viliam Turčány: Krížová cesta. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 7 – 8, s. 12.

RIŠKOVÁ, Lenka: Nekrológ. Za Viliamom Turčánym (1928 – 2021). In: Slovenská literatúra, roč. 68, 2021, č. 4, s. 457 – 459.

TKÁČIKOVÁ, Eva: Bol jedinečným priateľom a kolegom. Za Viliamom Turčánym. In: Tvorba, roč. XXXI. (XXXX.), 2021, č. 2, s. 54 – 55.

ZAMBOR, Ján: Tvorca impozantného diela. Za Viliamom Turčánym. In: Tvorba, roč. XXXI. (XXXX.), 2021, č. 2, s. 52 – 54.

TOLLAROVIČ, Peter: Odišiel Viliam Turčány. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 5 – 6, s. 178 – 179.

SMIEŠKOVÁ, Lucia: Hlboký nádych mladej literárnej vedy (Spirituálne zlomky). In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 3, s. 99.

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

FLORKOVÁ, Janka: Gabriela Spustová-Izakovičová: Rytier a pevec Viliam Turčány. In: Dotyky, roč. XXXI, 2019, č. 1, s. 62.

TOLLAROVIČ, Peter: Pestré generačné a názorové spektrum autorov (Básnici 2018. Antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov Spolku slovenských spisovateľov. Zostavili Miroslav Bielik a Katarína Koláriková). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 24. 4. 2019, č. 15 – 16, s. 13.

PAVLOVIČOVÁ, Kristína: Ad Peter Tollarovič (reakcia na jeho recenziu monografie Veľkomoravský Proglas). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 151 – 154.

FORDINÁLOVÁ, Eva: Viliam Turčány: Dar (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 130 – 131.

HAJKO, Dalimír: Viliam Turčány: Dar (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 128 – 130.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 9.

FELDEK, Ľubomír: Nebanujem, že som bol v roku 1951 v Budmericiach (spomienka na počesť deväťdesiatky Vilka Turčányho). In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 2, s. 43 – 45.

TOLLAROVIČ, Peter: Básnik, "ktorý sa usmieva zvnútra" (90 rokov Viliama Turčányho, trubadúra katolíckej moderny). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 7 – 14.

TOLLAROVIČ, Peter: Deväťdesiat rokov básnika, ktorý žije s Bohom. In: Katolícke noviny, roč. 133. 4. 3. 2018, č. 9, s. 12 – 13.

CIFRA, Štefan: Vzácne dielo národného pevca. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 2018, č. 7 – 8, s. 9.

TOMAŠOVIČ, Pavol – TURČÁNY, Viliam: Tvorba spája nebo so zemou. Rozhovor s jubilujúcim literárnym vedcom, básnikom a prekladateľom Viliamom Turčánym. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 28. 2. 2018, č. 7 – 8, s. 9.

CHUDA, Michal: Vesmír (Viliam Turčány). In: Postoj, 25. 2. 2018.
https://www.postoj.sk/30966/vesmir-viliam-turcany

ŠAH: Viliam Turčány – 90 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 156 – 157.

-ART-: Viliam Turčány o Dantem a Božskej komédii. In: Katolícke noviny, roč. 132, 5. 11. 2017, č. 44, s. 13.

JURKOVIČOVÁ, Jana: Viliam Turčány – básnik inšpirovaný vierou a krásou. In: Katolícke noviny, roč. 130, 4. 10. 2015, č. 40, s. 20 – 21.

JURKOVIČOVÁ, Jana: Skutočná láska prejde cez Peklo do Raja. In: Katolícke noviny, roč. 130, 9. 8. 2015, č. 32, s. 20 – 21.

TOLLAROVIČ, Peter – VALLOVÁ, Miroslava: Dante odpovedá na základné otázky dobra a zla. (Rozhovor). In: Katolícke noviny, roč. 130, 2. 8. 2015, č. 31, s. 20.

HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, Elena: Proglas – opäť inak. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 6 – 7.

VALLOVÁ, Miroslava: Cena predsedu NR SR pre Viliama Turčányho (Laudácia na odovzdávaní Ceny... 6. júna). In: Knižná revue, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. 2.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

PROKEŠOVÁ, Viera: Srdce na dlan. Viliam Turčány: Prsteň (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 7. 5. 2008, č. 10, s. 5.

ŠAH: Viliam Turčány – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 2, s. 158.

BÁBIKOVÁ, Marta – TURČÁNY, Viliam: Posledný zázrak svetovej poézie. O preklade Danteho Božskej komédie hovorí jeho prebásňovateľ Viliam Turčány (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 20. 6. 2007, č. 13, s. 12.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

HOCHEL, B.: Viliam Turčány. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

SVETOŇ, Ľuboš – TURČÁNY, Viliam: Tú cestu by som si vyvolil zas (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 2. 3. 2005, č. 5, s. 12.

ČERVEŇÁK, A., ed.: Život a dielo Viliama Turčányho. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2004.

ŠABÍK, V.: Výzvy Viliama Turčányho „Ad plures ire“. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 120, 2004, č. 1.

KOSMÁLY, Peter: Sprievodca cestami poézie (Viliam Turčány: Cestami poézie I., II.). In: Knižná revue, roč. XIII, 10. 12.  2003, č. 25 – 26, s. 5.

DOKTOR, V.: Rôznorodý kolorit (Viliam Turčány: Obrazy, čiže, Mária i rám). In: RAK, 8, 2003, č. 1.

JUROVSKÁ, M.: Nad dielom jubilujúceho Viliama Turčányho. In: Revue svetovej literatúry, 39, 2003, č. 2.

TUŽINSKÝ, J.: K jubileu Viliama Turčányho. In: Literárny týždenník, 16, 2003, č. 8.

VLNKA, J.: Návrat plný tvorivej sily. Viliam Turčány: Obrazy, čiže, Mária i rám. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 119, 2003, č. 5, s. 115 – 117.

ŠAH: Viliam Turčány – 75. (Pripomíname si).  In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 2, s. 158 – 159.

MATEJOV, Raroslav: Turčányho renesančný (?) pokus (Viliam Turčány: Obrazy, čiže, Mária i rám). In: Knižná revue, roč. XII, 4. 9. 2002, č. 18, s. 5.

STANKOVSKÝ, A.: Čriepky a útržky. In: Kultúra, 5, 2002, č. 2.

DRASTICH, M.: V škole svetovej poézie (Viliam Turčány: Veľpieseň Šalamúnova). In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 3.

-mg-: Mozaika citov, zážitkov a spomienok (Veľpieseň Šalamúnova. Prebásnil Viliam Turčány). In. Knižná revue, roč. XI, 21. 3. 2001, č. 6, s. 11.

KÁKOŠOVÁ, Z.: Nový preklad „Najkrajšej piesne“ (Viliam Turčány: Veľpieseň Šalamúnova). In: Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, 3, 2001, č. 9.

DANIEL, J.: Ponor do seba (Viliam Turčány: V okraje jarkov). In: Slovenské národné noviny, 11 (15), 2000, č. 14.

DRASTICH, M.: Jazda víťazstva (Viliam Turčány: V okraje jarkov). In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 38.

DANIEL, J.: Poeta natus et doctus Viliam Turčány. In: Kultúra, 2, 1999, č. 4.

KOVAČOVIČ, I.: Viliam Turčány. In: Slovenské národné noviny, 10 (14), 1999, č. 11.

PAŠTEKA, J.: Spomínanie ako návrat do seba. In: Kultúra, 2, 1999, č. 15.

STEFANOV, D.: Básnik intelektuálneho dobrodružstva. In: Kultúra, 2, 1999, č. 8.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

KAČALA, J.: Sonda do básnického jazyka Viliama Turčányho. In: Slovenské pohľady, 4 + 114, 1998, č. 3.

STANKOVSKÝ, A.: K životnému jubileu Viliama Turčányho. In: Slovenské národné noviny, 9 (13), 1998, č. 12.

ŠTRAUS, F.: Básnik „palindrómových“ kódov. In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 28.

VISKUPOVÁ, E.: Personálna bibliografia Viliama Turčányho. Bratislava: Univerzitná knižnica 1997.

MELICHER, J.: Pre teba som i básnik bol i kresťan (Viliam Turčány: Oheň z neho). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 20.

STANKOVSKÝ, A.: Viliam Turčány. In: Slovenské národné noviny, 4 (8), 1993, č. 4.

ŠABÍK, V.: Básnikova rekurzia. In: Slovenské pohľady, 109, 1993, č. 4.

ŠABÍK, V.: Viliam Turčány: Oheň z neho. In: Knižná revue, 2, 1992, č. 25 – 26.

ŠTRAUS, F.: František Štraus číta Viliama Turčányho. In: Romboid, 25, 1990, č. 1.

BŽOCH, J.: Očistná sila slova (Viliam Turčány: Srdce, DrSc). In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 2.

RÚFUS, M.: Pár správ o V. T. In: Romboid, 21, 1986, č. 12.

BAGIN, A.: Preklad ako tvorba (Viliam Turčány: Preklady). In: Romboid, 16, 1981, č. 3.

KÄFER, I.: Básnik vôd a mostov. In: Romboid, 14, 1979, č. 10.

KOCHOL, V.: Literárne reflexie. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1979.

MOJÍK, I.: Antológia talianskej lyriky (Viliam Turčány: Vy jasné sladké vlny). In: Nové knihy, 1979, č. 24.

VÁLEK, M.: O literatúre a kultúre. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1979.

BAGIN, A.: Viliam Turčány: Aj most som ja. In: Slovenské pohľady, 94, 1978, č. 2.

FELDEK, Ľ.: Básnik, vedec, prekladateľ. In: Slovenské pohľady, 94, 1978, č. 2.

KASÁČ, Z.: Poznanie a vyznanie Viliama Turčányho. In: Slovenské pohľady, 94, 1978, č. 11.

KOCHOL, V.: Viliam Turčány päťdesiatročný. In: Slovenská literatúra, 25, 1978, č. 1.

KOCHOL, V.: Viktor Kochol číta Viliama Turčányho. In: Romboid, 13, 1978, č. 5.

KONDRÓT, V.: Viliam Turčány: Aj most som ja. In: Romboid, 13, 1978, č. 5.

OKÁLI, D.: Viliam Turčány: Aj most som ja. In: Romboid, 13, 1978, č. 5.