Vincent Šikula photo 1

Vincent Šikula

19. 10. 1936
Dubová
—  16. 6. 2001
Modra
Žáner:
editorská činnosť, esej, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, scenáristika, iné

Napísali o autorovi

Šikula sa neutieka k dejinám, aby v nich ľahko nachádzal lekcie a modely pre svoju prózu. Dejiny pre neho sú a nie sú, treba ich skúmať, sú len tým, čo do nich vkladá človek, svoju silu čo ako malú. Totality života sa Šikula nedotýka v konformnom prehľade celého spoločenského života a historického času, ale mu dáva preniknúť cez trhliny, priezory, cez ktoré preráža – tak ako v živote, v jeho nestabilných momentoch, v problematických situáciách. Platí sa za ne dočasnou dezorientovanosťou. Ziskom je vnútorný rast, prehĺbené chápanie života, jeho rozšírené vnímanie.

Vincent Šabík

Šikula je prozaik nepísanej kolektívnej ľudovej skúsenosti. Akékoľvek historické (politické) pozadie sa v jeho prózach meria rífom prostej nenaučenej a nenaštudovanej empírie obyvateľov podkarpatskej krajiny, ktorých zem a dlhoročné spolužitie naučili morálke nezištnosti a pomoci.

Ivan Sulík

Momenty grotesky, humoru alebo komickosti sa zjavujú aj v Šikulových Majstroch, pravda, nie v epickom tkanive, ale v rovine rozprávača, ktorý si uťahuje zo seba i z románu ako žánru...

Stanislav Šmatlák