Vincent Šikula photo 1

Vincent Šikula

19. 10. 1936
Dubová
—  16. 6. 2001
Modra
Žáner:
editorská činnosť, esej, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, scenáristika, iné

Výberová bibliografia

MIHALKOVIČ, Boris: Z literárneho zápisníka Borisa Mihalkoviča (Vincent Šikula: Udri pastiera). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 3, s. 177 – 178.

MIHALKOVIČ, Boris: Z literárneho zápisníka Borisa Mihalkoviča (Vincent Šikula: Anjel Gabriela). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 3, s. 174 – 176.

BRENDZA, Boris: Básnik, ktorý vie vážiť slovo a milovať človeka (Zdravica od srdca – Štefanovi). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 19. 8. 2020, č. 27 – 28, s. 6.

KOPCSAYOVÁ, Iris: Vincent Šikula majster rozprávač. In: Rozum, roč. I, október/november 2019, č. 9/10, s. 15 – 27.

ŠAJDOVÁ, Ľuba: Požehnané chvíle hľadania... (S Vincentom Šikulom, 1936 – 2001, prozaikom, básnikom, autorom kníh pre deti a mládež, publicistom, dramaturgom a muzikantom). Rozhovor S Vincentom Šikulom z roku 2000, zo súkromného archívu Ľ. Šajdovej. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 10, s. 64 – 70.

SLÁVIKOVÁ, Anna: Klbko huncútskych zážitkov (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

VALENTOVÁ-BELIČOVÁ, Zdenka: Päť slovenských románov o slobode. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 33 – 42.

BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

ZELINKA, Milan: Spomienka v bielom kvete (V. Šikula – R. Dobiáš – M. Chuda). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 296 – 297.

HOLOŠKA, Ľudovít: Cesty Vincenta Šikulu v Banskej Bystrici. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 149.

ŠIKULOVÁ, Anna: Cesty Vincenta Šikulu v Banskej Bystrici. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 147– 149.

(ea): Aktovka Vincenta Šikulu. (Vernisáž / Malokarpatská knižnica Pezinok, 16. 12. 2016 17:00 hod.). In: Sme, roč. 24, 16. 12. 2016, č. 291, s. 16.

HOCHEL, Igor: Vincent Šikula písal o domove. In: Katolícke noviny, roč. 131, 27. 11. 2016, č. 47, s. 10.

SITA: V Modre si zaspomínajú na Vincenta Šikulu. In: Pravda, 19. 10. 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/408358-v-modre-si-zaspominaju-na-vincenta-sikulu/

MATLÁKOVÁ, Zlata: Bodliaky Vincenta Šikulu. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 115 – 116.

HAJKO, Dalimír: Svet slova Vincenta Šabíka alebo Dejiny a každodennosť v diele Vincenta Šikulu. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 20 – 24.

RÚFUS, Milan: Hráč Božej dychovky (Vinckovi Šikulovi) - báseň. (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 89 – 90.

ŠABÍK, Vincent: Čriepky do portrétu Vincenta Šikulu. Bratislava, Vydavateľstvo SSS, 2015.

LISTY NA VŠTEKY STRANY ZO VŠETKÝCH STRÁN. /List sestre Aničke, Lístok D. Kužela, Karta R. Slobodu, Listy A. Blahovej, List M. Zelinku A. Blahovej, List J. Magu, katol. kňaza, List Paľkovi, Listy pátra G. Lechoviča, bratovi Genciánovi/ (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 73 – 86.

TURAN, Andrijan: Vincov veľký dar. (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 70 – 72.

HAGARA, Ladislav: Hrejivé spomienky. (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 69.

TKÁČ, Marián: Hostinec na vŕšku. (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 68 – 69.

ČERTÍK, Jozef: Šikulov vojak v mínovom poli kritika. (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 65 – 68.

ROTHMAYEROVÁ, Gabriela: Milý Vinco, píšem Ti gratulačnú kartu, ... (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 64 – 65.

ŠPAČEK, Jozef: Pomoc veľkého rozprávača. (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 59 – 62.

BALÁŽ, Anton: Tvorivé podnety Vincenta Šikulu. (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 56 – 59.

ČAČKO, Peter: Moje spomienky na Vinca. (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 55 – 56.

HYKISCH, Anton: Vincko a tie časy. (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 49 – 55.

JAROŠ, Peter: Priateľ a kamarát Vinco! (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 48 – 49.

FELDEK, Ľubomír: Demižón v hrobe. (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 44 – 48.

BÁTOROVÁ, Mária: Vincent Šikula a vnútroslovenský literárny kontext. (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 42 – 44.

ŠIROKOVOVÁ, Ľudmila: K nedožitej osemdesiatke. (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 40 – 42.

ŠULGINOVÁ, Nina: Roky s Vincentom Šikulom. (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 37 – 40.

MAŠKOVÁ, Alla: Šikula v spomienkach. (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 36 – 37.

CHAROUS, Emi: Patrón tulákov. (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu) (Preložila Anna Šikulová). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 32 – 36.

ŠVANTNER, Ján: Malá skica veľkého diela. (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 23 – 30.

HOLOŠKA, Ľudovít: Kríž slova. (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 22.

ŠIKULOVÁ, Anna: Namiesto perexu. (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 17 – 21.

MORAVČÍK, Štefan: Óda na mladé víno (báseň). (Nezabudnuteľný rozprávač. K nedožitým 80. narodeninám Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 16 – 17.

POSPÍŠIL, Ivo (preložil Jaroslav Vlnka): Vladimír Barborík: Hľadanie rozprávača (Prózy Vincenta Šikulu). /Spoza Moravy/. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 147.

TÓTHOVÁ, Roberta: Vincent Šikula – majster náznakov. In: Pravda, 18. 6. 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/396511-vincent-sikula-majster-naznakov/

ŠIMOŇÁKOVÁ, Martina: Slovenská literatúra je vo svete väčšinou neznáma. In: Pravda, roč. XXV, 1. 12. 2015, č. 277, s. 33.

CHAROUS, Emil: Hľadanie s otáznikmi (Návrat k monografii V. Barboríka o prozaickom diele Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 60 – 68.

STRUHÁROVÁ, Terézia – BARBORÍK, Vladimír: Ľudský rozmer rozprávania (Hľadanie rozprávača. Prózy Vincenta Šikulu). Rozhovor. In: Knižná revue, roč. XXIV, 17. 9. 2014, č. 19, s. 22 – 23.

Autor neuved.: V Literárnom informačnom centre práve v týchto dňoch vyšla monografia Hľadanie rozprávača, venovaná... In: Knižná revue, roč. XXIV, 11. 6. 2014, č. 12, s. 11.

JURGA, Laco: Barborík číta Šikulu. Vladimír Barborík: Hľadanie rozprávača (prózy Vincenta Šikulu). In: Dotyky, roč. XXVI., 2014, č. 5, s. 59 – 60.

STREĎANSKÝ, Juraj: Šikula na sever od domova (Marta Buczek: O polskich przekładach prozy Vincenta Šikuli). Recenzia. In: Rak, roč. XVII, 2012, č. 1, s. 48 – 49.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Vincent Šikula: Dielo IV. In: Knižná revue, roč. XX, 27. 10. 2010, č. 22, s. 1.

BLAŽEKOVÁ, Lucia: Príbehy človeka a histórie (Vincent Šikula: Dielo III). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 16. 9. 2009, č. 19, s. 5.

HALVONÍK, Alexander: Vincent Šikula: Dielo I. (Novely a poviedky), Dielo II. (Romány), zost. Igor Hochel; Vincent Šikula: Ornament a iné prózy (zost. Eva Jenčíková). In: Knižná revue, roč. XVIII, 8. 10. 2008, č. 21, s. 3.

-bla-: Dôstojné pripomenutie výročia (Katarína Benciová: Vincent Šikula. Personálna bibliografia). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 3. 2007, č. 7, s. 11.

-báb-: Na pamäť Vincentovi Šikulovi. In: Knižná revue, roč. XVI, 2. 8. 2006, č. 16 – 17, s. 2.

BENCIOVÁ, K.: Personálna bibliografia. Malokarpatská knižnica Pezinok, Pezinok 2006.

TRTOL, Jozef: Za Vincúrom Vincom (Vincovi Šikulovi pri príležitosti Vínnej cesty 2003. Báseň). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 69.

HOLOŠKA, Ľudovít: Kríž slova. (Pri pomníku V. Šikulu 29. 10. 2004). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 68.

FELDEK, Ľubomír: Víno, chlapče, to je robota. (Pri pomníku V. Šikulu 29. 10. 2004 ). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 66 – 67.tislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 225 – 227.

HALVONÍK, Alexander: Vincent Šikula. In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 223 – 224.

HALVONÍK, Alexander: Vincent Šikula: Požehnaná taktovka (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 221 – 223.

HALVONÍK, Alexander: Vincent Šikula: Tam, kde sa cesta skrúca (Cursus vitae). Recenzia. In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 219 – 221.

HALVONÍK, Alexander: Vincent Šikula: Udri pastiera (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 218 – 219.

HALVONÍK, Alexander: Vincent Šikula: Vincúrko (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 216 – 218.

HALVONÍK, Alexander: Vincent Šikula: Veterná ružica (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 215 – 216.

ŠIKULA, Vincent – FELDEK, Ľubomír: Sedem otázok Ľubomírovi Feldekovi (Rozhovor z pozostalosti Vincenta Šikulu; báseň  Ľ. Feldeka venovaná V. Šikulovi). In: Knižná revue, 10.11. 2004, č. 23, s. 12.

HALVONÍK, Alexander: Vincent Šikula: Požehnaná Taktovka. (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XIII, 12. 11.  2003, č. 23, s. 1.

MATEJOV, Radoslav: Skromný hlas – bohaté echo (Vincent Šikula: Za odchodom orgovánu). In: Knižná revue, roč. XIII, 25. 6. 2003, č. 13, s. 5.

PETRÍKOVÁ, Daniela: Oneskorená pocta alebo kamienky Joža Patúca. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 6, s. 73 – 77.

ČERTÍK, Jozef: Stále živý Šikula. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 6, s. 72.

BODACZ, Bohuš: Spisovateľove spomienky. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 6, s. 70 – 71.

HALVONÍK, Alexander: Šikulom sa príbeh nekončí... In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 6, s. 67 – 69.

KOVALČÍK, Vlastimil: Jednota života a tvorby. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 6, s. 66 – 67.

BÁTOROVÁ, Mária: (S)prosták Boží alebo génius (Ku knihe Tam, kde sa cesta skrúca). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 6, s. 62 – 66.

ŠABÍK, Vincent: Kto je subjeket autobiografie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 6, s. 50 – 60.

red.: Pocta prozaikovým pamätiam. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 6, s. 48.

HALVONÍK, Alexander: Vincent Šikula: Tam, kde sa cesta skrúca (Cursus vitae). (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XI., 27. 11. 2002, č. 24, s. 1.

ČERTÍK, Jozef: Šikulovo Rekviem – zádušná omša za P. P. Gojdiča. Vincent Šikula: Udri pastiera. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 3, s. 113 – 114.

SOUČKOVÁ, Marta: Neudri... (ani slovami). Vincenet Šikula: Udri pastiera. (Recenzia). In: Rak, roč. VII, 2002, č. 3, s. 45 – 47.

HALVONÍK, Alexander: Vincent Šikula: Udri pastiera. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XI, 12. 12. 2001, č. 25 – 26, s. 1.

HALVONÍK, Alexander: Vincent Šikula: Vincúrko. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XI, 19. 9. 2001, č. 19, s. 1.

MORAVČÍK, Štefan: Tomáš Janovic: Veselá knižka do prvej lavice. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XI, 8. 8. 2001, č. 16 – 17, s. 1.

HEVEŠIOVÁ, Jana – ŠIKULA, Vincent: ... chcem sa poďakovať, že som zostal navždy mladý... (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XI, 11. 7. 2001, č. 14 – 15, s. 20.

MARKUS, Jozef: Za Vincom Šikulom (Dubová 21. 6. 2001). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 80.

ŠVANTNER, Ján: Živá voda. Za Vincentom Šikulom. (Báseň). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 31.

ŠIKULOVÁ, Veronika: Keby ste chceli stretnúť môjho tata. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 29 – 30.

RÚFUS, Milan: Hráč Božej dychovky. † Vinckovi Šikulovi. (Báseň). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 27 – 28.

BINDZÁR, Juraj: Blues za Vincom Šikulom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 280.

JANÍK, Pavol: odišiel Vincent Šikula. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 280.

SOUČKOVÁ, Marta: Radšej dievča, ako anjela. Vincent Šikula: Anjel Gabriela. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 5, s. 73 – 75.

MATEJOV, Radoslav: Vincent Šikula: Anjel Gabriela. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. X, 24. 5. 2000, č. 11, s. 1.

SVETOŇ, Ľuboš: Na pavučinkách dospievania (Vincent Šikula: Anjel Gabriela). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 11, s. 100 – 101.

BELKOVÁ, Zuzana: Rovnomerne plynúci ľudský čas. Vincent Šikula: Bubeník september (Efemeridy). In: Knižná revue, roč. IX, 14. 4. 1999, č. 8, s. 5.

KEPŠTOVÁ, Ľubica: Vincent Šikula: Medardove rozprávky. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. VIII, 4. 3. 1998, č. 5, s. 1.

MARČOK, Viliam: Vincent Šikula v zápase o dôstojnosť človeka uprostred života. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 35 – 51.

WANKEOVÁ, Jarmila: Vincent Šikula v Prahe. In: Knižná revue, roč. VIII, 18. 2. 1998, č. 4, s. 2.

ŠABÍK, Vincent: Spisovateľovo miesto – miesto spisovateľa. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 29 –34.

SLIACKY, Ondrej – ŠIKULA, Vincent: Presne pred tridsiatimi rokmi si vydal knižku... (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VI, 23. 10. 1996, č. 21, s. 4.

HEVEŠIOVÁ, Jana – ŠIKULA, Vincent: Just ešte pôjdem (Hovoríme so spisovateľom Vincentom Šikulom o jeho románe Matej). In: Knižná revue, roč. VI, 19. 6. 1996, č. 12, s. 12.

HALVONÍK, Alexander: Náš tip – Vincent Šikula: Veterná ružica. In: Knižná revue, roč. VI, 27. 3. 1996, č. 6, s. 1.

HEVEŠIOVÁ, Jana: Závisťou sa neradno zapodievať (So siedmimi slovenskými spisovateľmi hovoríme o dvoch dominantných ľudských postojoch: K. Zbruž, D. Dušek, V. Šikula, A. Ferko, M. Rúfus, L. Ballek, P. Jaroš). In: Knižná revue, roč. VI, 31. 1. 1996, č. 2, s. 16.

BARBORÍK, V.: To najlepšie od Šikulu z rokov deväťdesiatych. In: Rak 1996, č. 3.

PUKANOVÁ, Elena – ŠIKULA, Vincent: Vincent Šikula (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 13. 12. 1995, č. 25 – 26, s. 4.

PUKÁNOVÁ, Elena – ŠIKULA, Vincent: Vincent Šikula: Výlet (Rozhovor + ukážka z románu Veterná ružica). In: Knižná revue, roč. V, 30. 6. 1995, č. 11, s. 4.

ŠABÍK, Vincent: Striehnutie na človečinu. In: Knižná revue, roč. V, 12. 4. 1995, č. 6, s. 1 a 5.

ŠPAČEK, Jozef: Náš tip – Obrana súcitu (Vincent Šikula: Pôstny menuet). In: Knižná revue, roč. V, 12. 4. 1995, č. 6, s. 1.

BOBOK, Jozef: Šikula na obrazovke. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 4, s. 123 – 124.

PRUŠKOVÁ, Z.: Rozprávačská invenčnosť Šikulovej prózy. In: Slovenská literatúra, 33, 1986, č. 5, s. 455 – 462.

BLAHOVÁ, A.: Estetické a spoločenské v Šikulovej próze. In: Romboid, 1982, č. 3.

MIKO, F.: Štýlové konfrontácie, 1976, s. 157 – 158.