Víťazoslav Hronec photo 1

Víťazoslav Hronec

7. 8. 1944
Pivnica (Juhoslávia)
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, próza

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Víťazoslav Hronec: Dynastia Beňovských (4/4). V záverečnej časti humoristicko-satirickej novely... In: Vertigo, roč. 7, 2019, č. 4, s. 74.

ŠAH: Pripomíname si v auguste (Víťazoslav Hronec – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 317 – 318.

EFAR: Z literatúry zahraničných Slovákov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 152 – 153.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách. (Víťazoslav Hronec / Antológia slovenskej poézie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 4, s. 118.

EFAR: Z literatúry zahraničných Slovákov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 149 – 151.

ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Slovenská básnická kultúra zahraničným pohľadom. Víťazoslav Hronec: Antológia slovenskej poézie (Recenzia). In: Vertigo, 2017, č. 4, s. 55 – 56.

MARKOVIČ, Pavol: Antológia ako výraz postoja k poézie. Víťazoslav Hronec: Antológia slovenskej poézie (Recenzia). In: Vertigo, 2017, č. 4, s. 52 – 54.

KUBEALAKOVÁ, Martina: Šimáková Speváková, Marína: Podoby intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 2, s. 152 – 154.

ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Antológia, v ktorej poézia bude žiť. Víťazoslav hronec: Poézia vojvodinských Slovákov (od 18. do 20. storočia). (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 9, s. 135 – 137.

GAVURA, Ján: Systematický spisovateľ a trpezlivá čitateľka (spoločensá hra pre dvoch). Marína Šimáková Speváková: Podoby intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca. (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 7 – 8, s. 124 – 125.

CHUDÍK, Martin: Spoza hraníc (Haiku 2014, Tri bodky v dvoch vytiah..., Príkre svahy, Pokrčené verše). In: Knižná revue, roč. XXV, 3. 6. 2015, č. 11, s. 11.

ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Začiatky postmodernizmu v slovenskej poézii vo Vojvodine. (Vojvodinskou cestou). In: Vertigo, 4, 2015, s. 12  – 15.

SVETLÍK, Adam: Literárne snemovania vojvodinských Slovákov. (hore-dole po Dolnej zemi). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 7 – 8, s. 100.

ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Martina: Víťazoslav Hronec: Príkre svahy. /pan(o)ptikum/. In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 7 – 8, s. 71.

ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Hranice žánru postmodernistickej prózy (Pán vzduchu a kráľov syn od Víťazoslava Hronca). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 256 – 264.

SVETLÍK, Adam: Súčasná slovenská vojvodinská literatúra a literárna kritika. Z tvorby vojvodinskych autorov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 181– 264.

SVETLÍK, Adam: Obrátené chameleónstvo Víťazoslava Hronca. (Hore-dole po Dolnej zemi). In: Romboid, roč. L, 2015, č. 4, s. 88.

EFAR: Z literatúry zahraničných Slovákov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 3, s. 151 – 153.

FARKAŠOVÁ, Etela: O súčasnej slovenskej poézii a romantickej básnickej tradícii. (Rozhovor s Víťazoslavom Hroncom, 1944, slovenským spisovateľom zo Srbska.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 4, s.  28 – 44.

VALENTOVÁ-BELIČOVÁ, Zdenka: 55. medzinárodný veľtrh kníh v Belehrade. In: Knižná revue, roč. XX, 10. 11. 2010, č. 23, s. 9.

ŠAH: Víťazoslav Hronec – 60. (Pripomíname si – august). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 318.

PETRAŠKO, Ľudovít: V hlbinách rodinnej pamäti (Víťazoslav Hronec? Plný ponor). In: Knižná revue, roč. X, 1. 3. 2000, č. 5, s. 5.

MATEJOV, Radoslav: Výnimočný spôsob existencie. Víťazoslav Hronec: Plný ponor. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 107 – 108.

ŠAH: Pripomíname si v auguste. Víťazoslav Hronec. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 318.

ANDRUŠKA, Peter: Priestor medzi priestormi, čas medzi časmi. Víťazoslav Hronec: Pán vzduchu a kráľov syn. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 4, s. 146 – 148.

KNĚZEK, Libor: Tri bibliografie slovenskej literatúry v zahraničí. Michal Lacko: Slovenská bibliografia v zahraničí 1945 – 1965, 1966 – 1975. Víťazoslav Hronec: Bibliografia slovenskej knižnej tvorby v Juhoslávii 1918 – 1977. Ludmila Šeflová: Knihy českých a slovenských autorů vydané v zahraničí v letech 1948 – 1978. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 4, s. 137 – 139.