Vladimír Babnič

14. 12. 1926
Kokava nad Rimavicou
—  5. 1. 2011
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, iné

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Opustili nás (Vladimír Babnič). In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 2. 2011, č. 3, s. 11.

SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXV.

FERKO, Miloš: Koláž súcitu a nostalgie. Vladimír Babnič: Na večné časy (spomienky na august 1968). In: Knižná revue, roč. IX, 4. 8. 1999, č. 16 – 17, s. 11.