Vladimír Barborík

2. 8. 1965
Bratislava

Diela

Matej Masaryk
Karol Csiba
Ivan Jančovič
2018,
 1. vydanie

Spisovateľ ako sociálna rola

2015,
 1. vydanie

Deväť životov

2000,
 1. vydanie

Pavel Hrúz