Vladimír Barborík

2. 8. 1965
Bratislava
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, próza, iné

Životopis autora

Vladimír BARBORÍK v r. 1979 – 83 absolvoval gymnázium v Bratislave, potom sa venoval nadstavbovému štúdiu v odbore sociálna práca a po základnej vojenskej službe študoval r. 1987 – 92 slov. literatúru a filozofiu na Pedagogickej fakulte v Nitre. Po štúdiách pôsobí v Ústave slov. literatúry SAV v Bratislave, kde sa venuje výskumu medzivojnovej slov. literatúry. Popritom pracoval ako redaktor v časopisoch Dotyky, Kultúrny život, RAK a od r. 2001 Slov. literatúra. Okrem recenzií a časopiseckých príspevkov je spoluautorom dokumentárnej publikácie Mladá tvorba (s P. Darovcom, 1996), literárnovedných monografií Pavel Hrúz (2000), Prozaik Gejza Vámoš (2006) a knihy rozhovorov s V. Petríkom Hľadanie minulého času (2009), za ktorú získali Prémiu Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2009.