Foto © Peter Procházka

Vladimír Čerevka

11. 12. 1931
Roškovce
—  24. 3. 2014
Bratislava
Žáner:
literárna veda
Vladimír Čerevka sa narodil 11. 12. 1931 v Raškovciach. V r. 1942 – 50 študoval na gymnáziu v Prešove, 1952 – 57 diaľkovo ruštinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po maturite pôsobil krátko v ukrajinskom štúdiu Slov. rozhlasu v Prešove, 1951 – 69 stredoškolský prof. v Bardejove, Humennom a v Medzilaborciach, 1969 – 72 vedecký ašpirant na Katedre teórie literatúry a literárnej kritiky Akadémie spoločenských vied v Moskve, 1972 – 81 konzultant na oddelení kultúry Ústredného výboru KSS, 1981 – 90 námestník ministra kultúry v… Čítať ďalej