Vladimír Chmelár

8. 8. 1922
Bolešov
—  17. 3. 2010
Žilina
Žáner:
literatúra faktu, próza

Životopis autora

R. 1933 – 41 študoval na gymnáziu v Trenčíne, 1941 – 49 inžinierske staviteľstvo na Slov. vysokej škole technickej v Bratislave. R. 1949 – 50 pracovník Hydrostavu, 1950 – 53 Slov. zemevrtných závodov, 1953 – 59 Ústavu stavebnej geológie v Žiline, 1959 – 62 Hutných stavieb v Košiciach, 1962 – 84 vedúci výroby a námestník riaditeľa Váhostavu, súčasne 1962 – 71 prednášal na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, 1984 – 90 pracovník Ministerstva výstavby a stavebníctva v Bratislave, od r. 1990 žil na dôchodku v Žiline, od r. 1991 majiteľ vydavateľstva ELECTA. Autor publikácií Vodné dielo Liptovská Mara (1979), Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh (1984), Sústava vodných diel na Dunaji Gabčíkovo – Nagymaros (1985), Vodárenská nádrž Turček (1998), Causa Dunaj (1991), Gabčíkovo do prevádzky! (1991), Dunajská plavba (1992), Dunajská energetika (1992), Dunajské úpravy (1993), Dunaj historický a dnešný (1994), Albatros má zelenú (2000). Ako prozaik debutoval knihou Na pravom brehu boli Bosoráky (1983), vydal románovú fresku Človek František (1997), beletrizované portréty významných osobností slov. vedy, techniky a kultúry 20. stor. v 2-zv. zbierke Osobné panoptikum (1999) a prozaické dielo Patiatko (1999).