Vladimír Ferko photo 1

Vladimír Ferko

10. 8. 1925
Veľké Rovné
—  24. 10. 2002
Bratislava
Pseudonym:
Andrej Kadák; Vladimír Klen
Žáner:
esej, literatúra faktu, próza

Napísali o autorovi

Je dobré, že popri Vojtechovi Zamarovskom, ktorý oživil staroveké kultúry, máme aj Vladimíra Ferka, oživujúceho Slovensko.

Ivan Kusý

Zamarovský i Ferko ukázali, že nie je nevyhnutné byť vedcom-špecialistom, treba však mať veľké a hlboké vedomosti z odboru, do ktorého sa spisovateľ púšťa, a predovšetkým veľký zmysel pre súvislosti, ktoré smerujú von z tohto odboru, k človeku, k ľudskej psychike a k ľudským osudom. Práve tým dielo prestáva byť popularizáciou vedy a stáva sa literatúrou. Musí vedieť odkryť dramatickosť v samotnej vede, v samotnom procese poznávania, ale aj zaujímavosť a dramatickosť v cestách, akými sa proces i výsledky vedeckého poznávania premieňajú na spoločenskú hodnotu, ako sa dotýkajú a krížia s ľudskými osudmi. V skutočnom, nie vo vymyslenom príbehu.

Július Noge