Vladimír Haľama

27. 6. 1904
Blatnica
—  11. 10. 1962
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež

Životopis autora

Štúdium na gymnáziu a na obchodnej škole v Martine ukončil r. 1924. Potom pôsobil ako úradník Tatra banky v Martine a v Michalovciach, riaditeľ Roľníckej vzájomnej pokladnice v Šamoríne a v Ružomberku a úradník sporiteľne v Bánovciach nad Bebravou, od 1953 žil na invalidnom dôchodku v Bratislave. Časopisecky publikoval črty a poviedky s poľovníckou a ochranárskou tematikou. Autor kníh pre deti a mládež Príbehy z našich hôr (1955) a Poľovník rozpráva (1958).