Vladimír Konštantín Hurban

4. 8. 1884
Stará Pazova (Srbsko)
—  28. 9. 1950
Stará Pazova (Srbsko)
Pseudonym:
Ďurko, Ďurko Pazovský, Lingvista z Tunkabonu, Staropazovan, Vébávé, VHV, V. H. V., Vladimír Vladimírov
Žáner:
dráma, próza, rozhlasová tvorba, iné
R. 1900 – 05 študoval na gymnáziu v Záhrebe, 1905 – 08 na ev. teologických fakultách vo Viedni a v Bratislave. Od r. 1908 pôsobil ako učiteľ, kaplán a od 1914 farár v Starej Pazove. Predstaviteľ literárneho a divadelného života dolnozemských Slovákov v 1. polovici 20. stor., ktorý od ranej mladosti písal dramatické, prozaické, poetické i publicistické žánre, pričom ťažisko jeho tvorby spočívalo v dráme. Tematicky čerpal hlavne z dolnozemského dedinského prostredia, ovplyvnený postromantizmom, realizmom a napokon modernistickými avantgardnými smermi.… Čítať ďalej