Vladimír Ladislav Hurban

4. 4. 1883
Martin
—  26. 10. 1949
Praha (Česko)
Pseudonym:
Erik, VHS, V. H. S., Vladimír Hurban Svetozárov, Svetozár
Otec → Svetozár Hurban Vajanský. R. 1893 – 97 študoval na ev. lýceu v Bratislave, 1897 – 1902 na gymnáziu v Hodoníne, 1902 – 07 na technikách vo Viedni a v Brne. Od r. 1907 novinár vo Viedni, v Budapešti a v Martine, 1909 – 14 prof. vo vojenskom ústave a tlmočník ruskej armády vo Varšave. Po vypuknutí prvej svetovej vojny slúžil ako dobrovoľník v ruskej armáde, štábny tlmočník v Haliči a v Prusku, od r. 1916 účastník prvého čs. zahraničného odboja v Petrohrade, 1917 vstúpil do čs. légií v Rusku. R. 1918 – 21 čs. vojenský atašé v USA, 1921 sa… Čítať ďalej