Vladimír Miro

15. 10. 1910
Považská Bystrica
—  30. 9. 1970
Považská Bystrica
Žáner:
próza
Vladimír MIRO v r. 1925 – 27 študoval na obchodnej akadémii v Trenčíne, r. 1930 – 32 na učiteľskom ústave v Turčianskych Tepliciach, r. 1938 – 43 popri učiteľskom pôsobení študoval históriu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Od r. 1932 bol učiteľom na ľudových školách v Plevníku a v Považskej Bystrici, v r. 1939 – 43 na meštianskej škole v Bratislave-Trnávke, r. 1943 – 45 prof. na gymnáziu v Ružomberku, r. 1945 – 48 pracovník Povereníctva školstva a osvety v Bratislave, r. 1950 – 54 učiteľ kurzov stredoškolského vzdelávania… Čítať ďalej