Vladimír Oleríny

15. 7. 1921
Banská Bystrica
—  29. 4. 2016
Bratislava
Žáner:
literárna veda, pre deti a mládež, prekladateľská činnosť, próza
Vladimír OLERÍNY v r. 1940 maturoval na gymnáziu, 1940 – 45 študoval na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Od r. 1945 pracoval na čs. Ministerstve zahraničných vecí v Prahe, 1947 – 50 bol legačným tajomníkom na veľvyslanectve v Buenos Aires, 1950 – 54 tajomníkom Kruhu prekladateľov pri Zväze slov. spisovateľov, 1954 – 59 odborným asistentom pre španielsku literatúru na Filozofickej fakulte UK, 1959 – 63 vedúcim zahraničného oddelenia Zväzu slov. spisovateľov, 1963 – 73 vedeckým pracovníkom Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV, od 1973… Čítať ďalej