Vladimír Oleríny

15. 7. 1921
Banská Bystrica
—  29. 4. 2016
Bratislava
Žáner:
literárna veda, pre deti a mládež, prekladateľská činnosť, próza

Výberová bibliografia

ĎURČOVÁ, Barbara: Odišiel Vladimír Oleríny. In: Knižná revue, roč. XXVI, 26. 5. 2016, č. 5, s. 5.

LITVÁK, Ján: Deväťdesiatpäť rokov samoty a seňor Oleríny. (Nekrológy). In: Sme, roč. 24, 7. 5. 2016, č. 106, s. 10.

-bk-: Vladimír Oleríny jubiluje. In: Knižná revue, roč. XXI, 22. 6. 2011, č. 13, s. 2.

ŠAH: Vladimír Oleríny – 85. (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 314 – 315.

VRBICKÁ, Eva – OLERÍNY, Vladimír: Chuť originálu. Hovoríme s hispanistom Dr. Vladimírom Olerínym, PhD., literárnym kritikom a prekladateľom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 187 – 192.

MORAVČÍK, Štefan: Španielčina bez španielskych čižiem. (Rozhovor s nositeľom vyznamenania Španielskeho kráľovstva – Kríža Občianskeho radu Alfonsa X. Múdreho Vladimírom Olerínym.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 3, s. 86 – 98.

ŠAH: Vladimír Oleríny. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV+ 117, 2001, č. 7 – 8, s. 316.