Vladimír Petrík

1. 3. 1929
Liptovský Trnovec
—  19. 11. 2017
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra

Výberová bibliografia

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Vladimír Petrík / Slovenský intelektuál Alexander Matuška). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č, 7 – 8, s. 257 – 258.

BADŽGOŇOVÁ, Katarína: Pamäť literárnej vedy: Vladimír Petrík. In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 3, s. 245 – 246.

JAREŠ, Michal: Dva kapitáni: Belan a Záruba. Případy slovenské detektivky v edici Dobrodružné romány. In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 3, s. 180 – 186.

DAROVEC, Peter: Človek pred aj za literatúrou (v koncepcii Vladimíra Petríka). Darovec, P.: The Humann in front of and behind Literature. In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 3, s. 172 – 179.

BARBORÍK, Vladimír: Knižnica Vladimíra Petríka (Štruktúra knižnice a profil osobnosti). Barborík, V.: Vladimír Petrík's Library. In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 3, s. 166 – 171.

BEŇO, Ján: Zostať a nezaniknúť (Vladimír Petrík: Slovenský intelektuál Alexander Matuška). Recenzia. In: Tvorba, roč. XXIX. (XXXVIII.), 2019, č. 2, s. 79 – 83.

ŠEDIVÝ, Róbert – PETRÍK, Vladimír: Vkus je osobná vec, ale kritika kolektívna záležitost (Rozhovor, 2010). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 195 – 202.

HOCHEL, Igor: Literárny vedec s veľkou noblesou (Za Vladimírom Petríkom. Spomienky). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 1, s. 180 – 181.

BARBORÍK, Vladimír: Pozostalosť o Vladimírovi Petríkovi (Za Vladimírom Petríkom. Spomienky). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 1, s. 178 – 180.

CHMEL, Rudolf: Za Vladimírom Petríkom, 1. III. 1929 – 19. XI. 2017 (Kronika). In: Slovenské literatúry, roč. 65, 2018, č. 2, s. 143 – 147.

BALÁŽ, Anton: Ľútoriadky za Vladimírom Petríkom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 138 – 141.

ŠIKULOVÁ, Veronika: Srdcové záležitosti. Za Vladom Petríkom. In: Knižná revue, roč. XXVII, 14. 12. 2017, č. 12, s. 1.

KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Vladimír Petrík. Múdry skeptik slovenskej literatúry. (Nekrológy). In: Sme, roč. 25, 2. 12. 2017, č. 277, s. 10.

NAGAJ, Ondrej: Za Vladom Petríkom (báseň). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 29. 11. 2017, č. 41 – 42, s. 15.

-red-: Zomrel Vladimír Petrík. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 29. 11. 2017, č. 41 – 42, s. 15.

https://www.aktuality.sk/clanok/540422/zomrel-literarny-vedec-vladimir-petrik/

https://dennikn.sk/947168/odisiel-literat-intelektualnej-elegancie/

https://kultura.sme.sk/c/20699957/zomrel-vladimir-petrik-mudry-skeptik-slovenskej-literatury.html

https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/448697-basnik-zivota-vladimir-petrik/

https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/448648-zomrel-literarny-historik-a-kritik-vladimir-petrik/

ŠAH: Pripomíname si (Vladimír Peterík – 85). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 3, s. 157 – 158.

VALLOVÁ, Miroslava: Vladimír Petrík osemdesiatpäťročný. In: Romboid /pano(o)ptikum/, roč. XLIX, 2014, č. 3, s. 71.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII, XXX.

ŠAH: Pripomíname si (Vladimír Petrík – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, č. 3, s. 155 – 156.

MRÁZ, Peter: Vladimír Petrík: Hľadanie minulého času. In: Knižná revue, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. 1.

BALÁŽ, Anton – PETRÍK, Vladimír: Kritik je len poučenejší a vnímavejší čitateľ (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 15. 4. 2009, č. 8, s. 12.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

ŠPAČEK, J.: Vladimír Petrík. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

KOCH, Andrej: Príručka slovenskej literatúry po nemecky. Stanislav Šmatlák, Vladimír Petrík, Ludwig Richter: Geschichte der slowakischen Literatur und ihrer Rezeption im deutschen Sprachraum. (Recenzia). In: RAK, roč. IX., 2004, č. 3, s. 46.

CABADAJ, P.: Vladimír Petrík 75-ročný. In: Literárny (dvoj)týždenník, 17, 2004, č. 8 – 9.

VÁLEK, Igor: Po česky a po slovensky. Anton Baláž, Vladimír Petrík: Čítanka moderní slovenské literatury pro střední školy. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 269 ˜– 270.

M. G.: Obraz literatúry, obraz Slovenska. Vladimír Petrík: Slovakia and its Literature. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 1, s. 123 – 125.

RÁKAYOVÁ, L.: Slovensko, Slováci a literatúra (Vladimír Petrík: Slovakia and its literature). In: Kultúrny život, 3, 2002, č. 16.

MATEJOV, Radoslav: Čo si o tajomstvách (Čo zostalo z básnika? Zost. V. Petrík a J. Vanovič). In: Knižná revue, roč. XI, 14. 11. 2001, č. 23, s. 3.

BARBORÍK, Vladimír: Vladimír Petrík: Desaťročie nádejí a pochybností. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 3, s. 273 – 276.

KRŠÁKOVÁ, D.: Tvorba ako sloboda a nezávislosť (Vladimír Petrík: Desaťročie nádejí a pochybností). In: OS, 2001, č. 3.

SOUČKOVÁ, M.: Hľadanie hodnôt (Vladimír Petrík: Desaťročie nádejí a pochybností). In: Romboid, 36, 2001, č. 1.

STANEKOVÁ, O.: Čosi o tom myslieť? (Vladimír Petrík, Július Vanovič, eds.: Čo zostalo z básnika?). In: Tvorba T, 11 (20), 2001, č. 3 – 4.

SUCHÝ, V.: Čo zostalo spoznať (Vladimír Petrík, Július Vanovič, eds.: Čo zostalo z básnika?). In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 19.

ŠPAČEK, Jozef: Vladimír Petrík. Portrét RAK-a. In: RAK, roč. VI., 2001, č. 4, s. 53 – 55.

VLNKA, J.: Viac než dokážeme zabudnúť. Vladimír Petrík, Július Vanovič (zost.): Čo zostalo z básnika? (Zborník). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 10, s. 108 – 110.

MALEC, I.: Osobné svedectvo o nadosobných nádejach a pochybnostiach (Vladimír Petrík: Desaťročie nádejí a pochybností). In: RAK, 5, 2000, č. 4.

BŽOCH, Jozef: Sedemdesiatnik Vladimír Petrík. In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 3 – 4, s. 265 – 266.

GABRIŠOVÁ, D.: Vladimír Petrík. In: Slovenská literatúra, 46, 1999, č. 5 – 6.

MOJÍK, I.: Áno a nie antológii (Vladimír Petrík, Ján Števček, eds.: Čas medených tvárí 1, 2). In: Romboid, 28, 1993, č. 9.

SOUČKOVÁ, M.: Moderná slovenská novela (Vladimír Petrík, Ján Števček, eds.: Čas medených tvárí 1, 2). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 50.

ŠPAČEK, J.: Vladimír Petrík, Ján Števček, eds.: Čas medených tvárí 1, 2. In: Knižná revue, 3, 1993, č. 11.

HAMADA, M.: Kniha literárnohistorických esejí (Vladimír Petrík: Proces a tvorba). In: Tvorba T, 1(10), 1991, č. 8.

ROSENBAUM, K.: Kritik prevláda nad historikom (Vladimír Petrík: Proces a tvorba). In: Nové slovo, 1, 1991, č. 12.

ŠTEVČEK, J.: Približovaním k pravde (Vladimír Petrík: Proces a tvorba). In: Romboid, 26, 1991, č. 8.

CHMEL, R.: Vladimír Petrík šesťdesiatročný. In: Biografické štúdie 17. Martin: Matica slovenská 1990.

PLUTKO, P.: Vladimír Petrík: Hodnoty desaťročia. In: Slovenská literatúra, 37, 1990, č. 2.

DRUG, Š.: Vlado Petrík jubiluje. In: Nové slovo, 31, 1989, č. 11.

MIKULA, V.: Literárne observatórium. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1989, s. 154 – 156.

NOGE, J.: O jubilujúcom Vladimírovi Petríkovi. In: Romboid, 24, 1989, č. 3.

ŠTEVČEK, J.: Vladimír Petrík šesťdesiatročný. In: Slovenská literatúra, 36, 1989, č. 1.

ŠÚTOVEC, M. – PETRÍK, V.: Na slovo s Vladimírom Petríkom (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, 105, 1989, č. 3.

KUSÝ, I.: Vladimír Petrík: Hodnoty a podnety. In: Slovenská literatúra, 29, 1982, č. 6.

CHMEL, R.: Vedomie súvislostí a prítomnosť (Vladimír Petrík: Hodnoty a podnety). In: Nové slovo, 23, 1981, č. 29.

PIŠÚT, M.: Vladimír Petrík: Hodnoty a podnety. In: Slovenské pohľady, 97, 1981, č. 3.

TRUHLÁŘ, B.: Od hodnôt k podnetom (Vladimír Petrík: Hodnoty a podnety). In: Romboid, 16, 1981, č. 4.

BAGIN, A.: Vladimír Petrík: Človek v Jégého diele. In: Slovenské pohľady, 96, 1980, č. 12.

MIKULA, V.: Vladimír Petrík: Človek v Jégého diele. In: Slovenská literatúra, 27, 1980, č. 4.

CHMEL, R.: Päťdesiatka Vladimíra Petríka. In: Slovenská literatúra, 26, 1979, s. 215 – 216.

ŠTEVČEK, J.: Neuveriteľný päťdesiatnik Vladimír Petrík. In: Romboid, 14, 1979, č. 3.