Vladimír Plicka

10. 1. 1890
Viedeň (Rakúsko)
—  26. 6. 1965
Bratislava
Pseudonym:
Ľubomírsky, Ondrej Ľubomírsky, Vlado Bratislavský
Študoval na učiteľskom ústave v Poličke, r. 1912 – 13 na filozofickej fakulte českej univerzity v Prahe, 1922 – 25 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, absolvoval viacero stáží v zahraničí (Ženeva, Graz, Nancy a i.). R. 1908 – 12 bol učiteľom v Znojme a vo Výprachticiach, 1919 – 48 stredoškolským prof. v Bratislave, od 1950 žil na dôchodku. Knižne vydal lyrické prozaické reminiscencie na kataklizmy prvej svetovej vojny (Spoveď dní a dní…, 1936). Od konca 20. rokov sa trvale zaoberal historickými témamii. Zbieral folklórny materiál aj v mestskom… Čítať ďalej