Vladimír Puchala

26. 11. 1967
Krompachy
R. 1982 – 86 študoval na gymnáziu v Krompachoch, 1989 – 94 slovenčinu a angličtinu na Filozofickej  fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove a na University of East Anglia v Norwichi. Po štúdiách bol r. 1994 – 96 interným ašpirantom na Katedre slov. jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, od 1996 odborný asistent na Katedre slov. jazyka a literatúry Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej… Čítať ďalej