Vladimír Puchala

26. 11. 1967
Krompachy
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

ŠAH: Vladimír Puchala – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 160.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi relativitou a reláciou. Pater noster na prelome tisícročí. In: Od symbolu k latencii: spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU, 2016, s. 9 – 24.

JUHÁSOVÁ, Jana: From symbol to latency: (two forms of spiritual discourse in contemporary Slovak poetry). In: Zeitschrift für Slawistik, roč. 58, 2013, č. 4, s. 444 – 461.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

VLNKA, Jaroslav: Zmena status quo (Vlado Puchala: Ihly v kope sena). In: Knižná revue, roč. XI, 16. 5. 2001, č. 10,  s. 5.

VLNKA, Jaroslav – PUCHALA, Vladimír: Báseň mobilom neprivoláš. Hovorí básnik a publicista Vladimír Puchala. (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XI, 2. 5. 2001, č. 9,  s. 12.

MATEJOV, Radoslav: Bytie – žitie – šitie. Vlado Puchala: Ihly v kope sena. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 106 – 108.

VIČKA, Boris: Vlado Puchala: Voľné ticho (Rozhovor + ukážka zo zbierky). In: Knižná revue, roč. VI, 13. 3. 1996, č. 5, s. 4.