Vladimír Puchala

26. 11. 1967
Krompachy
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

R. 1982 – 86 študoval na gymnáziu v Krompachoch, 1989 – 94 slovenčinu a angličtinu na Filozofickej  fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, absolvoval študijný pobyt na University of East Anglia v britskom meste Norwich a mediálny program na University of Tennessee v Spojených štátoch amerických (USA). V rokoch  1994 – 96 interným ašpirantom na Katedre slov. jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, od 1996 odborný asistent na Katedre slov. jazyka a literatúry Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 1998 – 99 bol redaktorom Literárneho týždenníka, od roku 1998 bol riaditeľom regionálneho štúdia Slovenského rozhlasu v Košiciach a od roku 2003 programovým riaditeľom a štatutárom Slovenského rozhlasu v Bratislave. Pracoval ako vedúci komunikácie v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a. s. V roku 2007 sa stal riaditeľom stratégie a zástupcom generálneho riaditeľa TASR. Pôsobil ako predseda predstavenstva Teraz Media, a. s. V septembri 2017 sa stal generálnym riaditeľom Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
Poéziu začal uverejňovať na sklonku 80. rokov v časopise Dotyky a v rozhlase. Zbierky: Anjeli na špičke ihly (1994), Voľné ticho (1996), Ihly v kope sena (2000). Popri poézii sa venuje literárnej vede a kritike, prekladu, publicistike, písaniu piesňových textov. Vladimír Puchala je tiež autorom 300-dielneho rozhlasového seriálu Regina, spolu s Mariánom Čekovským detského rozhlasového muzikálu, scenárov či dokumentov.