Vladimír Reisel photo 1

Vladimír Reisel

19. 1. 1919
Brodzany
—  1. 9. 2007
Bratislava
Pseudonym:
Janko Vladimírov
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 89.

KRAJANOVÁ, Kristína: Vladimír Reisel: Vidím všetky dni (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 125 – 128.

ANDRUŠKA, Peter: Vladimír Reisel: Vidím všetky dni (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 122 – 126.

BARBORÍK, Vladimír: Dni bez nocí. Vladimír Reisel: Vidím všetky dni (Kniha týždňa). In: Pravda, roč, XXVII, 28. – 29. 10. 2017, č. 249, príl. Víkend, s. 32.

VLNKA, Jaroslav: K chápaniu smrti v nadrealistickej poézii. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 82 – 89.

PETRO, Peter: Slovenská surrealistická poézia: Univerzalizmus a nacionalizmus. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 11, s. 35 – 39.

PLUTKO, P.: Básnik Vladimír Reisel. Bratislava 1989.

TOMČÍK, M.: Slovenská nadrealistická poézia. Martin 1949.

FELIX, J.: Veľký Guillaume u nás. In: Slovenské pohľady 78, 1962, č. 1, s. 70 – 79.

FELIX, J.: Veľký Guillaume u nás. In: Slovenské pohľady 78, 1962, č. 2, s. 32 – 43.

POVAŽAN, M.: Novými cestami. Bratislava 1963.

BAKOŠ, M.: Básnická cesta nadrealistu Vladimíra Reisela. In: Reisel, V.: Prvé smutné rozkoše. Bratislava 1969, s. 417 – 436. Pod názvom Prínos Vladimíra Reisela a iné otázky nadrealizmu. In: Bakoš, M.: Avantgarda 38. Bratislava 1969, s. 134 – 149.

BREZINA, J.: Voľný verš Vladimíra Reisela. In: Slovenská literatúra 17, 1970, s. 345 – 372.

WINCZER, P.: Reiselovo Neskutočné mesto vo vzťahu k Apollinairovi, k surrealizmu a k Nezvalovi. In: Slovenská literatúra 19, 1972, s. 366 – 379. Pod názvom Neskutočné mesto V. Reisela vo vzťahu k Apollinairovi, k surrealizmu a k Nezvalovi. In: Winczer, P.: Súvislosti v čase a priestore. Bratislava 2000, s. 162 – 180. 

PIŠÚT, M.: Hodnoty a čas. Bratislava 1978.

ŠMATLÁK, S.: Dve storočia slovenskej lyriky. Bratislava 1979.

KOCHOL, V.: Literárne reflexie. Bratislava 1979, s. 237 – 260.

TOMČÍK, M.: Reiselovo úsilie o autentickú poéziu. In: Slovenské pohľady 95, 1979, č. 1, s. 20 – 30.

TOMČÍK, M.: Genéza a typ Reiselovej prekladovej tvorby. In: Reisel, V.: Preklady. Bratislava 1984, s. 425 – 449.

PIŠÚT, M. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava 1984.

Encyklopédia slovenských spisovateľov. Bratislava 1984.

MIKULA, V.: Slovník slovenských spisovateľov. Praha 2000.

Maťovčík, A.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin 2001.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava 2004.

Panoráma slovenskej literatúry II. Bratislava 2005.