Vladimír Reisel photo 1

Vladimír Reisel

19. 1. 1919
Brodzany
—  1. 9. 2007
Bratislava
Pseudonym:
Janko Vladimírov
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež

Životopis autora

Vladimír REISEL sa narodil 19. januára 1919 v Brodzanoch. Keď mal tri roky, rodičia sa presťahovali do Veľkých Bielic (dnes súčasť Partizánskeho), kde otec kolár kúpil bírešský dom. V rokoch 1929 – 1937 chodil na Štátne reálne gymnázium Františka Sasinka v Prievidzi. Študoval českoslovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (1937 – 1939) a po rozpade ČSR slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1939 – 1941). Pracoval ako stredoškolský profesor najprv na Českom gymnáziu a potom na Štátnej obchodnej akadémii v Bratislave (1941 – 1945). V apríli 1945 sa stal redaktorom Pravdy, v máji 1945 bol prijatý za člena KSČ, v auguste sa oženil a stal sa zamestnancom Ministerstva zahraničných vecí ČSR. V rokoch 1945 – 1949 pôsobil ako tlačový atašé na československom veľvyslanectve v Paríži, kde bol počas februára 1948 členom akčného výboru. V rokoch 1949 – 1952 pracoval ako referent a prednosta oddelenia Ministerstva zahraničných vecí v Prahe. Po odchode z ministerstva sa realizoval ako kultúrny pracovník v žurnalistickej a vydavateľskej sfére. V rokoch 1952 – 1959 pôsobil ako redaktor a zástupca šéfredaktora týždenníka Život, potom (1960 – 1973) ako redaktor a neskôr zástupca šéfredaktora vydavateľstva Slovenský spisovateľ. V rokoch 1964 – 1973 viedol edíciu Kruh milovníkov poézie, 1972 – 1987 zastával pozíciu šéfredaktora znormalizovaných Slovenských pohľadov. Žil v Bratislave. Zomrel 1. septembra 2007 v Bratislave.