Vladimír Skalský photo 1

Vladimír Skalský

26. 4. 1972
Prešov
Žáner:
esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia

Výberová bibliografia

BAJANÍK, Stanislav: Skalského pohľad z dvoch brehov. Vladimír Skalský: Z dvoch brehov . Verše zo slovenskej Prahy. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 23. 8. 2017, č. 27 – 28, s. 12 – 13.

JURÍKOVÁ, Tatiana – SKALSKÝ, Vladimír: Vieme o sebe navzájom viac. (Rozhovor s predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimírom Skalským). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 57.

PECHOVÁ, Alexandra: Medzi dvoma domovmi 3 (Antológia slovenskej eseje v zahraničí). Editori M. Harpáň, P. Cabadaj, V. Skalský. In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, s. 3.

KUSIN, Vasko: K otázkam kozmológie (Vladimír Skalský: Dynamika vesmíru). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 7. 1998, č. 14 – 15, s. 9.