Foto © Peter Procházka

Vladimír Štefko

25. 2. 1942
Martin
Žáner:
dráma, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, scenáristika
Vladimír ŠTEFKO v r. 1956 – 59 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Martine, 1960 – 65 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1959 – 60 redaktor Cieľa v Žiline, 1960 Čitateľa v Martine, 1964 – 69 Smeny, 1969 – 73 Čs. televízie v Bratislave, 1974 – 83 šéfredaktor Javiska, 1983 – 88 redaktor Nového slova, 1988 – 90 šéfredaktor Dialógu, 1990 – 94 riaditeľ Slov. rozhlasu, 1995 – 96 riaditeľ tlačového odboru Kancelárie prezidenta Slov. republiky a hovorca prezidenta, od 1997 bol pedagógom na Vysokej škole múzických umení.… Čítať ďalej