Vlado Janček photo 2

Vlado Janček

10. 2. 1974
Myjava
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

Autor neuved.: VLADO JANČEK (1974) je básnik, prekladateľ a hudobník. Píše krátke básne, prózy a tiež... (+ ukážka z tvorby). In: Rozum, roč. II, máj 2020, č. 5, s. 36 – 37.

-rm- -kz- -mševc: Festival literatúry.  In: Knižná revue, roč. XXV, 21. 10. 2015, č. 21, s. 2.

PSOTOVÁ, Ľubica: Poctivo a hravo... (Hostia v Martinuse L. Kerata a V. Janček). In: Knižná revue, roč. XXIII, 29. 5. 2013, č. 11, s. 3.

HOSTOVÁ, Ivana: Vlado Janček: Kocúrov. In: Knižná revue, roč. XX, 9. 6. 2010, č. 12, s. 3.

DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša: Reflexie zvolané do ulice (Vlado Janček: Motýľov). In: Knižná revue, roč. IX, 7. 7. 1999, č. 14 – 15, s. 9.