Vojtech Kondel

22. 5. 1927
Praha (Česko)
Pseudonym:
Peter Brežný
Žáner:
publicistika
R. 1938 – 47 študoval na gymnáziách v Moravskej Třebovej, Bratislave, Nitre a opäť v Bratislave, kde r. 1947 maturoval. R. 1947 – 52 pôsobil ako úradník na Povereníctve výživy, neskôr obchodu, 1952 – 54 absolvoval základnú vojenskú službu, 1954 – 55 sekretár v redakcii denníka Smena, 1955 – 57 redaktor časopisu Priateľ SSSR, 1957 – 80 zástupca šéfredaktora obrázkového časopisu Svet socializmu, 1981 – 89… Čítať ďalej